"naudanliha" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Hapan-, emäs- ja entsyymilaukat naudanlihan mureutuksessa 

   Kankaanpää, Susanna (2022)
   Työn tavoitteena oli löytää uudenlainen mureutusmenetelmä naudan sisäpaistipihville. Työssä tutkittiin naudan sisäpaistipihvin mureutusta hapan- ja emäslaukoilla sekä entsyymikäsittelyillä. Mureutuskäsittelyssä haluttiin ...
  • Lihan suoramyynnin aloittaminen luomutilalla 

   Ketonen, Milla (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suoramyynnin asettamia vaatimuksia luomutilalla. Tarkoituksena oli myös miettiä kustannuksia, joita koituisi suoramyyntitoiminnan aloittamisesta. Tutkimus tehtiin haastattelemalla ...
  • Naudanlihan tilamyynnin toteutustapoja 

   Isoheikkilä, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Naudanlihan myynti tilalta suoraan asiakkaille on vaihtoehto nautojen myymiselle teurastamoon ja lihateollisuuden käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää naudanlihan tilamyynnin toteutustapoja, sekä koota tietoa ...
  • Selvitys rehujuurikkaan tuotannosta ja hyödyntämisestä nautojen rehuna 

   Salo, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää InnoNauta -hankkeeseen rehujuurikkaan tuotantoa ja käyttöä naudoille nykymuodossaan sekä kartoittaa käytön perusteita. InnoNauta -hankkeen tavoitteena on alentaa naudanliha ...