Viimeksi lisätyt Mikkelin ammattikorkeakoulu

Viitteet 16-30 / 3412

  • Säiliökemikaalien purkupaikkojen turvallisuus Stora Enson Imatran tehtailla 

   Luukkonen, Nina Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enson Imatran tehtaiden tarve kartoittaa purkupaikkojen turvallisuuden nykytilaa. Työn selkeyden vuoksi opinnäytetyö rajattiin koskemaan pelkästään Kaukopään ja Tainionkosken ...
  • Tunne oikeutesi! : Seksuaaliterveyttä yläkouluikäisille 

   Tolmunen, Ilona; Hokkanen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa seksuaaliterveysesite yläkouluikäisille. Tavoitteenamme on kasvattaa yläkouluikäisten tietämystä heidän seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja ...
  • Taloudellinen ja ekologinen kestävyys hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa 

   Laaksonen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taloudellisen ja ekologisen kestävyyden opetusta hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Koulutuskeskus Salpaus. Työllä selvitettiin, ...
  • Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla työhyvinvointia 

   Valtola, Pirkko; Hämäläinen, Paula; Tuovinen, Tiina; Järvikukko, Lahja; Ylönen, Merja
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 80 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yritystoiminta Etelä-Savossa on runsasta ja se on hyvin pk- valtaista toimintaa. Majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjoavat mikro- ja pk-yritykset ovat usein perhelähtöisiä yrityksiä ja ulkopuolista työvoimaa on käytössä ...
  • Puun modifioinnin kehittäminen : PUMOK 

   Paajanen, Olli; Peura, Juho; Turunen, Hannu
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 79 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   PUMOK-hankekokonaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa kestävien, öljyillä ja vahoilla käsiteltyjen puutuotteiden valmistamisen kustannustehokkaasti. Hankkeissa kehitettiin Mamkin puutekniikan oppimis- ja tutkimusympäristöä ...
  • Oikeudet ja velvollisuudet Kansalaisarkiston tiedonhallinnassa 

   Voutilainen, Tomi; Galkin, Denis
   A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 108 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on laadittu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Digitalia -hanketta. Tutkimuksen ...
  • Liiketoimintasuunnitelma 

   Nishimura, Akiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia japanilaisia tuotteita kannattaa myydä suomalaisille. Tarkoitukseni on perustaa yritys Savonlinnaan vuoden 2017 aikana. Yritykseni tulee olemaan monialayritys jossa japanin ...
  • Opas videoiden hyödyntämiseen pk-yritysten sisältömarkkinoinnissa 

   Hyvönen, Salla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat videot osana pienten ja keskisuurten yritysten sisältömarkkinointia. Työn toimeksiantajana on Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoima Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen ...
  • Nuoret Suomen kannabisuutisoinneissa vuonna 2014 

   Jääskeläinen, Lauri; Erkintalo, Jonna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kannabis näyttäytyi mielipiteitä jakavana aihealueena vuonna 2014 Suomen uutismediassa. Yhdysvaltojen eri osavaltioissa tapahtunut kannabiksen laillistaminen kiihdytti laillistamiskeskustelua myös Suomen uutisissa. Yleisten ...
  • Jälkihuolto nuorten huumekuntoutuksessa 

   Valli, Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nuorten huumekuntoutusten maksusitoumukset ovat lyhentyneet merkittävästi. Ennen nuorten huume-kuntoutukset kestivät 4-6 kuukautta, nykyään ne ovat 3- 4 kuukautta. Lyhentyneiden kuntoutusjaksojen tuomaa haittaa voidaan ...
  • TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ 

   Koulu, Mari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tilaajana on työhyvinvointiakatemia-hanke. Työhyvinvointiakatemia-hankkeen tarkoitus on luoda eteläsavolaisille laadukkaampaa työelämää ja kehittää työntekijöiden jaksamista tukevia toimintamalleja. Erityisenä ...
  • User Experience Design (UX Design) in a Website Development : Website redesign 

   Orlova, Mariia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of the study was to implement an approach of user experience for a website design. Mostly, I concentrated on revealing and understanding the concepts of UX design which include usability, visual design and human ...
  • Responsive Scrollable Dynamic User Interface on iOS 

   Topchii, Richard (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to investigate new ways of programming the user interfaces on iOS, so that they would satisfy both the performance requirements and would be convenient to use for developers. Nowadays the ...
  • Asuinrakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutukseen vaikuttaminen 

   Vaskelainen, Lasse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaukolämmöllä lämmitettävän pientalon energiatehokkuutta. Työssä vertailtiin rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavien rakenteiden ja LVI-järjestelmien vaikutusta E-lukuun, energialuokkaan ...
  • Hakepolttimen ohjauskeskus 

   Saalasti, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä rakensin ohjauskeskuksen pienelle, noin 20kW hakepolttimelle. Yritin tehdä polttimen toiminnan mahdollisimman automaattiseksi ja vähentää tarvetta käsisäädölle. Samalla polttimen taloudellisuutta ...