- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Kuosisuunnittelua asusteisiin : Osuuskunnan visuaalisen ilmeen lähtökohdat ja asustemalliston suunnittelu 

   Rotola-Pukkila, Jonna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tutkitaan osuuskunnan visuaalista ilmettä. Tavoitteena on tulevaisuudessa perustaa muotoilun osuuskunta, ja tässä työssä sille suunnitellaan alustava visuaalinen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad.
  • Kohti asiakas- ja ratkaisukeskeistä vertaistukiryhmätoimintaa : Toimintatutkimus aivovamman kokeneiden kurssilla 

   Soisalo, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä haettiin kokemuksia asiakas- ja ratkaisukeskeisen vertaistukiryhmätoiminnan toimivuudesta toimintatutkimuksen avulla. Kohderyhmänä ja samalla ohjaajan vertaisina oli kuusi aivovamman jälkitiloista toipuvaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kerrostalon LVI-Kuntoarvio 

   Rentola, Eemil (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä työssä selvitettiin Vaasassa sijaitsevan pienkerrostalon vesi- ja viemärijärjestelmien kunto. Kerrostalo on rakennettu vuonna 1883. Kiinteistö on 3-kerroksinen ja siinä on 12 huoneistoa. Lämmitysmuoto on suora ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle 

   Välimaa, Riikka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella messuosaston visuaalinen ilme Suomen Lämpöpuu Oy: n Lontoossa 3.-5.3.2015 järjestettäville rakennusalan Ecobuild-messuille. Työn tavoitteena on suunnitella houkutteleva messuosasto, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Toimistorakennuksen kuntotarkastus ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelu : Ulkoseinät ja ikkunat 

   Kaunismäki, Arttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön kohteena on vuonna 1974 valmistunut Lapuan vanha virastotalo. Rakennus lämpökuvattiin läpikotaisin ja kuvaustulosten perusteella työssä päätettiin keskittyä ulkoseinärakenteisiin. Syyt ikkunoiden liitos- ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lastenkirjan kuvitus ja taitto 

   Karjalainen, Katariina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on Tilda ja kamut lastenkirjan kuvitus ja taitto yhteistyössä kirjoittajan Nina Vanari kanssa. Lastenkirja on kuvitettu vektorigrafiikalla. Lastenkirja on suunnattu noin 5-7 vuotiaille. Kirjassa on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sosionomit koulukuraattoreina : Sosionomien näkemyksiä koulukuraattorityöstä 

   Latva-Mäenpää, Sini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia sosionomeja oulukuraattoreina ja selvit-tää sitä, millaisia valmiuksia sosionomin (AMK) koulutus antaa koulukuraattorina toimimiseen. Selvitin myös, pitäisikö heidän mielestään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vanhan hirsirunkoisen talon kuntoarvio korjausehdotuksin 

   Perttula, Lari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vanhan hirsirunkoisen rakennuksen kuntoarvio ja sen pohjalta tehdä korjausehdotuksia kohteeseen. Tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa, mutta kohde on arvioiden mukaan rakennettu ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Deep understanding of a customer journey map at pm2am Student Trips 

   Kolkka, Roosa (2019)
   The objective of the thesis was to visually understand the overall customer experience through a customer journey map and to build, based on a customer satisfaction survey, a customer journey map for pm2am Student Trips ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • One task to multi task 

   Serbanuti, Stefan Andrei (2020)
   The development of a company consists of many factors,the most important arguably being the human factor, or human capital. The subject was chosen because understanding where and how you can incest in human capital at your ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Venäläinen energiayhtiö sijoituskohteena – Case Gazprom 

   Vaattovaara, Roope (2020)
   Sijoittamista venäläisiin osakkeisiin on pidetty kautta aikojen erittäin riskialttiina. Venäläisen arvaamattoman politiikan vuoksi Moskovan pörssin tarjoamat sijoituskohteet nähdään edelleen korkeariskisenä. Tämän takia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad.
  • Nurmen täydennyskylvökoneen suunnittelu ja valmistus 

   Reinikka, Eeli (2021)
   Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui vanhan kylvökoneen jatkojalostaminen haralla ja jyrällä. Työn toimeksiantajana toimi Reinikan tila ja tilaajana isäntä Jukka Reinikka. Tavoitteena oli rakentaa työkone mahdollisimman ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä 

   Kautonen, Noora (2021)
   Lähivuosina noin 74 000 suomalaista yritystä tulee olemaan omistajanvaihdoksen edessä. Syynä tähän on yrittäjien eläköityminen. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä yrittäjien on alettava pohtimaan, onko heillä jatkajaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittämistyö: Case Kauttuan Ruukinpuisto 

   Koivumäki, Mirka (2021)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Euran kunnalle, joka osti vuonna 2020 Kauttuan Ruukinpuiston Tallinmäen alueen kiinteistöt tavoitteenaan kehittää ja elävöittää aluetta. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Ruukinpuiston uudelle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ilmajousikauppa.comin markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Nissinen, Joonas (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen markkinointiviestintää. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä markkinointiviestinnän suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Opinnäytetyön toisena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakkuudenhallinnan ja jälkimarkkinoinnin kehittäminen : case Carolina Keittiö Ky 

   Salmenautio, Heidi (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Carolina Keittiö Ky:n asiakkuudenhallintaa ja jälkimarkkinointia. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä asiakkuudenhallintaan. Toisena tavoitteena oli perehtyä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tietoliikenneväylien ja ohjausyksiköiden toimintaa raskaassa kalustossa 

   Buck, Merita (2021)
   Tämä opinnäytetyö aloitettiin tutustumalla tietoliikenneväyliin, ohjausyksiköihin sekä protokolliin. Aihe on laaja ja monitahoinen, joten opinnäytetyö rajattiin koskemaan teollisuudessa ja raskaassa kalustossa käytettäviin. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalinen markkinointi ja sosiaalisen median käyttöönotto ravintolaan 

   Keski-Sikkilä, Aino (2021)
   Opinnäytetyö on valmistettu ravintolalle sosiaalisen median käyttöönoton tueksi sekä tarjoamaan ohjeita julkaisumateriaaleihin sosiaalisen mediaan. Opinnäytetyön tavoitteet olivat lisätä sitoutuneempia asiakassuhteita, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Remote work impact on the relations between ABB and customers 

   Tetorkin, Oleg (2021)
   The goal of this thesis is the understanding of the best models of communication with customers after the COVID-19 pandemic of 2020–2021, when almost all communications and events with customers moved into an online format. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Suomen finanssipolitiikan vaikuttavuus rakennusalan suhdanne- ja työllisyyskehitykseen 1990-2020 

   Leikas, Tapani (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Suomen talouspolitiikan tosiasiallista vaikuttavuutta rakennusalan suhdanne- ja työllisyyskehitykseen vuosina 1990–2020. Tarkastelun pääpaino oli kansallisesti harjoitetun finanssipolitiikan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad