Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • A Critical Review of Budgetary Systems and Processes at Small Municipality: a case study of Soini 

  Pahankala, Tuula (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa case-yhtiölle tietoa siitä, kuinka kattavasti työnantajan ohjeet budjetin laatimiseksi ovat saatavilla ja miten uusien viranhaltijoiden osaamista budjettia laadittaessa kehitetään. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ecological and Social Sustainability Activities and KPIs in Long-distance Passenger Rail Transport in Europe - An Analysis based on the Railway Undertakings of the Railteam Alliance 

  Langer, Johanna (2022)
  The melting of ice masses, droughts, fires, storms, and floods are among the consequences of global warming and climate change, which are occurring with increasing frequency worldwide. To slow down global warming, the ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma sisustussuunnittelualan yritykselle 

  Lähteenmäki, Tiina (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella toimeksiantajayrityksen markkinointiviestintää. Ensimmäisenä tavoitteena opinnäytetyössä oli perehtyä markkinointiviestinnän suunnitteluprosessiin. Toisena tavoitteena oli perehtyä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • ”Vimmart on aarre”: yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen Vimmartin brändi-identiteetin kirkastaminen 

  Rotola-Pukkila, Jonna (2022)
  Usein pienemmillä toimijoilla ei ole resursseja tai aikaa brändi-identiteetin kehittämiseen ja sen tarkasteluun. Myös brändikirjallisuus sekä tutkimukset usein koskevat suurempien yritysten brändiä. Tutkimuksista käy ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Designsunnuntai – muotoilun ja taiteen myyntitapahtuman markkinointiviestinnän kehittäminen 

  Sihvonen, Iina (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena on teorian, tutkimusosuuden sekä kehittämistyön avulla tehostaa Designsunnuntai – muotoilun ja taiteen myyntitapahtuman markkinointiviestintää. Lisäksi toteuttaa tapahtumalle työn avulla ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kauppatorin elävöittäminen: case Rovaniemen kauppatori 

  Pekkala, Peppi-Sofia (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tutkimusten avulla, miten Rovaniemen kauppatoria voitaisiin kehittää niin, että se toimisi elävänä kohtaamispaikkana kaikkien ikäryhmien edustajille. Tavoitteena oli kerätä tietoa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kehittävien maitotilayritysten johtamishaasteet 

  Kellokoski, Katja (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keskipohjalaisten, lähivuosina toimintaansa laajentaneiden maitotilayritysten johtamisessa esiin tulleita haasteita ja sitä, minkälaista neuvontaa yritykset kaipaavat ja olisivat ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • IT start-up in Finland: Exploring opportunities and business models 

  Mohammad, Faisal (2022)
  The aim of this study was to find out about operating business models and key matters for a newly established IT services company (Indicsoft Solutions AY) in Finland. The objective of this thesis was to find out what needs ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tuotteiden painon vaihtelun vähentäminen 

  Korhonen, Anniina (2022)
  Lean six sigma on systemaattista ja tuloshakuista prosessien kehittämistä, jossa tavoitteena on oppia olemassa olevista toimintatavoista ja pyrkiä kohti jatkuvaa parantamista. Lean six sigmassa yhdistyy leanille tyypillinen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Päivittäisen johtamisen kehittäminen 

  Tupila, Leena; Kallio, Esa (2021)
  Tuotannon päivittäisen johtamisen tarkoituksena on ohjata toimintaa kohti yrityksen strategisia tavoitteita. Käsityövaltaisessa tuotannossa työntekijöiden ohjaaminen ja kehittäminen vaatii johtajalta tekemisen tuntemusta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • The impact of human resources management on job performance : Case study of three companies with limited liability considering HRM and its impact on their performance 

  Alduleimi, Salwan (2022)
  The study attempts to present the problem and determine its dimensions by answering the following question: The main question: Is there an impact of human resources management with their dimensions on job performance on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Pastöroinnin vaikeuksien vaikutus tuotantotehokkuuteen 

  Perälä, Joonas (2022)
  Työn toimeksiantajana toimi Valio Oy Seinäjoki. Tavoitteena oli tutkia rasvaosaston pastöörien käytössä ilmenevien poikkeamien vaikutusta prosessiin ja tehokkaaseen tuotantoon. Aihe liittyi tehtaalla meneillään olevaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rakennuskohteen LVIA-valvonta 

  Ollikkala, Aki (2022)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selkeyttää Paloff Oy:n LVI-valvonnan asiakirjoja. Valvonnan tarve on yleisesti lisääntynyt rakennuskohteissa, ja tarjouspyyntöjä tulee toimistoille enemmän. Tarjouspyynnöissä on vaatimuksia, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Luovan alan yritys ja sinisen meren mahdollisuudet: case Luova Lysti 

  Tyynismaa-Joukosalmi, Marika (2022)
  Opinnäytetyötä varten laaditut kyselytutkimukset ovat yritykseni sisältöstrategian aihiona. Tarkoituksena on hyödyntää Kimi ja Mauborgnen (2015) Sinisen meren strategian mahdollisuuksia kulttuurialan yrityksen Luova Lystin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Cobottisolun valmistus ja CE-hyväksyntäprosessi 

  Vainionpää, Jarkko (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on rakentaa cobottisolu korvaamaan vanhoja hitaita mekaanisia laitteita etenkin käsiviisteytystyöpisteessä BE Group Oy Ab:lle. Tässä työssä esitellään lyhyesti laitteen rakennus ja suunnitteluprosessi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää