Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Elintarviketeknologian tiekartta 

  Kallio, Karri (2023)
  ​Tämän kehittämistyön aihe liittyy elintarviketeknologiaan sen kehittämiseen ja alueelliseen uudistamiseen. Elintarviketeknologia on tutkimuksenala, jossa yhdistetään kemiallista, mikrobiologista ja teknologista osaamista ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tofun kaltainen tuote härkäpapuproteiini-isolaatista 

  Hentilä, Jarno-Matias; (2023)
  Työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia ja keinoja, kuinka härkäpapuproteiini-isolaatista saataisiin valmistettua tofun kaltainen tuote. Miten pH:n säätö, eri koagulantit, koagulantin määrä, rasvan lisäys ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Umpilehmien tilaratkaisut: case Kariahon tila 

  Sippola, Rosita (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin parhaita mahdollisia umpilehmien tilaratkaisuja Case-tilalle. Tilalla oli työn tekemisen hetkellä vuonna 2002 valmistunut yhden lypsyrobotin navetta ja 65 lehmää. Ratkaisuja pohdittiin tulevaisuutta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Seinäjoen One Way -seurakunnan markkinointiviestintäsuunnitelma 

  Panttila, Ville-Veikko (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Seinäjoen One Way -seurakunnan markkinointiviestintää. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä markkinointiviestinnän suunnitteluprosessiin. Toisena tavoitteena oli perehtyä valittuihin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • South Ostrobothnian companies’ need for foreign language-skilled workforce. And how do SeAMK International Business students answer to this demand? 

  Tuominen, Hanne-Marika (2023)
  The purpose of this thesis is to examine the language-skilled workforce demand within South Ostrobothnian companies that are engaged in international trade, and whether Seinäjoki University of applied sciences’ International ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Raaka-aineen kuljetusjärjestelmän kehittäminen 

  Saarivaara, Juho (2023)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee MSK Plastin ruiskuvalukoneiden raaka-aine jakamisen keskitetyn järjestelmän korjaamista ja kehittämistä. Työn tavoitteena oli selvittää järjestelmän toimimattomuuteen ja virheisiin liittyvät ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • 3D-tulostimen materiaalin syötön automatisointi 

  Nikula, Jani (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erilaisia mahdollisuuksia filamentin syötön automatisoinnille, sekä suunnitella syöttölaite työn toimeksiantajalle. Opinnäytetyö alkaa johdannolla. Johdannossa kerrotaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sairaanhoitajien kokemuksia toipumista tukevasta psykiatrisesta hoitoympäristöstä 

  Kontkanen, Jon; Rimpiläinen, Miika (2023)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin hoitajien näkökulmasta psykiatrisen hoitoympäristön merkitystä potilaan toipumiseen. Tavoitteena oli hankkia tietoa sairaanhoitajien kokemuksista toipumista tukevasta psykiatrisesta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mureat & Nopeat -tuotantolinjan toiminnan kehittäminen 

  Erkkilä, Tuomo; Kivistö, Anssi (2023)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää Mureat & Nopeat -tuotantolinjan toiminnan nykytaso ja johtaa siitä kehityshankkeita, joiden tarkoituksena on suoraviivaistaa ja tehostaa prosessia. Opinnäytetyön empiirinen osuus ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Prosessiautomaation kenttäväylät sekä niiden migraatio 

  Granrot, Rainer (2023)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, joka tehtiin suomalaiselle suunnittelutoimistolle. Huolellisen esisuunnittelun ja kartoituksen ansiosta varsinainen suunnittelutyö sekä toteutusvaihe yleensä helpottuvat. Työn ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Feasibility study on drone logistics flights in Seinäjoki 

  Rantamäki, Elina (2023)
  The aim of this thesis was to conduct a feasibility study on drone logistic flights in the Seinäjoki business area. Drones are rather a new technology in the field of logistics. They will, however, be part of tomorrow’s ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Verkkosivusto tukena autismikirjon nuoren siirtymävaiheessa jatko-opintoihin ja itsenäiseen elämään 

  Kankaanpää, Pirjo (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan autismikirjon nuorille suunnatun verkkosivuston kehittämistyötä ja tuen mahdollisuuksia nuoren siirtymävaiheessa jatko-opintoihin ja itsenäiseen elämään. Aihetta lähestytään sivuston ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Yrityksen arvojen merkitys LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 

  Kauppi, Saara (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan palveluneuvojien kokemuksia organisaation arvojen toteutumisesta asiakastyössä. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä asiakaspalvelutyöhön. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Koronan vaikutukset lähihoitajien työhyvinvointiin Ilmajoella 

  Penninkangas, Sari; Kontiainen, Anniina (2023)
  Koronapandemia mullisti koko maailman vuonna 2020 vaikuttaen laajasti ihmisten elämään. Poikkeusolojen aikana oli välttämätöntä rajoittaa normaalia elämää ihmisten suojelemiseksi. Pandemian vuoksi monet ihmiset ja organisaatiot ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sikojen lastausolosuhteiden vaikutus lastaukseen 

  Kallioniemi, Aleksi (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää teurassikojen lastauksen toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sikojen lastauksessa oli huomattu suuriakin tilakohtaisia eroja. Ylimääräistä aikaa kului lastaukseen, ja siat olivat ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää