- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Digitalisoinnin menetelmät ja johtaminen kehittämishankkeena yritykselle 

   Salmi, Tomi (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan digitalisoinnin menetelmiä ja johtamista kehittämishankkeena yritykselle X. Opinnäytetyö jakautuu kahteen osaan: teoriaan ja tutkimukseen. Teoriassa käydään läpi liiketoiminnan digitalisointia ...
  • Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleva yrittäjyys - Maahanmuuttajayrittäjyyden kuva vuonna 2019 

   Laurila, Hermanni (2021)
   Maahanmuuttajayrittäjyyttä on Suomessa tutkittu verrattain vähän. Erikseen ei ole tutkittu Euroopan talousalueen ulkopuolelta Suomeen suuntautuvaa yrittäjyyttä. Tässä tutkimuksessa on pyritty luomaan läpileikkaus EU- ja ...
  • Kameravalvontajärjestelmän suunnitteluprosessi 

   Mänty, Atte (2021)
   Kameravalvontajärjestelmät ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana erittäin paljon. Tutkimusten mukaan kameravalvontajärjestelmiin käytettävän pääoman odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 80 prosenttia seuraavien ...
  • Koulukonsertit muuntautuivat etäsisällöiksi : tapaustutkimus Konserttikeskus ry:n konserttituotannosta 2019–2021 

   Ruokonen, Pihla (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Konserttikeskus ry:n koulukonserttikokemuksia sekä luoda katsaus koulukonserttitoiminnasta saatuun yleisöpalautteeseen. Erityisesti tarkasteltiin livekoulukonserttituotannon muuntumista ...
  • Kulttuurituottaja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana 

   Koivukangas, Jani (2021)
   Tämä päiväkirjamerkintöihin pohjautuva opinnäytetyö kertoo minun tarinani kulttuurituottajasta sosiaalialan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaksi. Opinnäytetyön tavoitteena on analysoida mitä kulttuurituottajan ammatillisia ...
  • Lentovarustehuollon kehittäminen ja yhtenäistäminen Puolustusvoimissa 

   Vehniä, Jari (2021)
   Sotilasilmailun lentovarustehuolto kuuluu olennaisena osana sotilasilmailun huoltotoimenpiteisiin. Lentävän henkilöstön varusteet jakautuvat yksilövalvottuihin tuotteisiin, joille on yleensä määritetty myös huoltojakso, ...
  • Manageroinnin kehittäminen yhtyeelle 

   Westerholm, Niko-Petteri (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää itsenäisen artistin managerointitaitoja sekä tutkia monipuolisesti, että mitä managerointi voi mahdollistaa yhtyeelle. Esittelen työssä ensin musiikkituotannon ja bisneksen ...
  • Perheen jälleenyhdistämisen palvelun kehittäminen 

   Birling, Jaana (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää JIK perusliikelaitoskuntayhtymän Kurikan perhetukiyksikölle perheen jälleenyhdistämisen palvelu ja sen prosessikartta. Lisäksi selvitän opinnäytetyössäni, millainen on hyvä ...
  • Raitioteiden kiintoraidelaattojen vertailu 

   Rantanen, Hannu (2021)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ja vertailla kahta erilaista tapaa toteuttaa kiintoraidelaatta. Vertailtavat kiintoraidelaatat toteutettiin eri projekteissa ja niiden valmistusmenetelmät sekä materiaali erosivat ...
  • Remote work impact on the relations between ABB and customers 

   Tetorkin, Oleg (2021)
   The goal of this thesis is the understanding of the best models of communication with customers after the COVID-19 pandemic of 2020–2021, when almost all communications and events with customers moved into an online format. ...
  • Sosiaalinen media artistibrändin markkinoinnissa 

   Ylikulju, Heikki (2021)
   Työn tavoitteena oli selvittää, miten digitalisoituminen ja sosiaalinen media on muuttanut musiikin myyntiä ja mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media on tuonut artistin markkinointikanavana.Opinnäytetyö sisältää teoriaosuuden ...
  • Tehtaan sisälogistiikan kehittäminen 

   Hemminki, Jari (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kohdeyrityksen sisälogistiikan prosesseja sekä toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä logistiikkaosaston toiminnassa. Työn lähtökohtana oli uusi, vähän aikaa sitten käyttöön otettu ...
  • Teollisen keittopadan modernisointi 

   Länsisaari, Tomi (2021)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Atria Valmisruoka Oy:lle. Työn tavoitteina oli päivittää vanhan keittopadan ohjausjärjestelmä turvallisemmaksi, modernimmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi sekä päivitettyjen dokumenttien ...
  • Työpöytärobotiikan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa 

   Yli-Kiikka, Maarit (2021)
   Ohjelmistorobotiikka muuttaa yrityksissä henkilöstön työtä, kun ohjelmistorobotit korvaavat ihmisen rutiininomaisissa toistuvissa työtehtävissä. Työpöytärobotiikka on ohjelmistorobotiikan alue, jonka käyttöönottaminen on ...
  • Työyhteisön työhyvinvointi leipomo- ja kahvila-alan yrityksessä 

   Haapaniemi, Annika (2021)
   Tässä opinnäytetyössä työhyvinvointia käsiteltiin erityisesti työyhteisön näkökulmasta sekä huomiota kiinnitettiin työhyvinvointia edistävään esimiestyöhön ja strategisen hyvinvoinnin johtamiseen. Työn tavoitteena oli ...
  • Verkkosivujen käytettävyyden merkitys yksityisen sosiaalialan palveluntuottajan liiketoiminnassa 

   Nevala, Mira (2021)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli yksityinen sosiaalialan yritys Humana, jonka palveluita ovat palvelut ikääntyville, lastensuojelun laitospalvelut, avopalvelut, vammaispalvelut sekä palvelut mielenterveys- ja ...
  • Vuokra-asujan asiakastyytyväisyys 

   Sauna-aho, Carita (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä asiakastyytyväisyyskysely sellaisille Asuntopehtoorin kautta asuntonsa vuokranneille asukkaille, joiden asunto on jäänyt myös huolenpitoon tai he ovat ottaneet vuokrauksen yhteydessä ...