- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 3D-tulostimen materiaalin syötön automatisointi 

   Nikula, Jani (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erilaisia mahdollisuuksia filamentin syötön automatisoinnille, sekä suunnitella syöttölaite työn toimeksiantajalle. Opinnäytetyö alkaa johdannolla. Johdannossa kerrotaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A Critical Review of Budgetary Systems and Processes at Small Municipality: a case study of Soini 

   Pahankala, Tuula (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa case-yhtiölle tietoa siitä, kuinka kattavasti työnantajan ohjeet budjetin laatimiseksi ovat saatavilla ja miten uusien viranhaltijoiden osaamista budjettia laadittaessa kehitetään. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ABC Alavuden markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Lakaniemi, Mikko (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen yhden yksikön markkinointiviestintää. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja sen eri vaiheisiin. Opinnäytetyön toisena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Agrologiopiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko : kyselytutkimus Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille 

   Hoffman, Piia (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevien agrologiopiskelijoiden toimintakykyä ja sitä kuormittavia tekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisena opiskelijat kuvaavat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ajantasakuvapalvelun konsepti 

   Säilä, Patrik (2023)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Etteplan Finland Oy. Yrityksellä on Suomessa noin 2000 työntekijää useilla eri paikkakunnilla liikevaihdon ollessa noin 140 miljoonaa euroa. Yritys on teknologiapalveluyhtiö, joka tuottaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Akkuopas teknisen kaupan myyjälle 

   Marttila, Janne (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Isojoen Konehalli Oy:lle. Yritys on Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella sijaitseva teknisen alan tuotteiden kauppa ja maahantuoja. Akut ovat yksi Isojoen Konehalli Oy:n monista eri tuoteryhmistä. Työn ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alakattojärjestelmät ja niiden vaikutus sisäilmaan sekä akustiikkaan 

   Teronen, Olli (2024)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli syventyä alakattojen käyttökohteisiin ja ominaisuuksiin, sekä tutkia niiden vaikutuksia sisäilman laatuun ja akustiikkaan. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkasteltiin alakattojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alakouluikäisen mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa : opas kouluterveydenhoitajalle 

   Pennanen, Johanna (2022)
   Mielenterveyden edistäminen on tärkeä osa kouluterveydenhoitajan työtä. Kouluikäisen lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on osa normaalia kasvua ja kehitystä. Yhä nuoremmilla lapsilla ilmenee mielenterveyden häiriöitä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alihankkijaviestinnän kehittäminen: case: Sisters Inc. 

   Hohti, Riina (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yritysten välistä viestintää. Työ käsittelee organisaatioviestintää, kirjallisen viestin muodostumista ja sitä, millainen viestintä on alihankkijoiden näkökulmasta toimivaa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan autokaupan liiketoimintasuunnitelma 

   Roponen, Teemu (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda liiketoimintasuunnitelma perustettavalle yritykselle, joka myy käytettyjä ajoneuvoja. Opinnäytetyön idea syntyi toimeksiantajan tarpeesta perustaa oma yritys; mielenkiinto autoja kohtaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillisen oppilaitoksen uuden tutkinnon osan opetuksen suunnittelu – Palkanlaskennan opetusmateriaali: Työkokemuksen hyödyntäminen opetuksen ja opetusmateriaalin suunnittelussa 

   Rajamäki, Johanna (2024)
   Ammatillinen koulutus on asettanut aina moninaisia vaatimuksia niin opettajille kuin opiskelijoille. Palkanlaskennan tutkinnon osan opettajan on osattava hyvin laaja kokonaisuus, jotta voi opettaa palkanlaskennan tulevaisuuden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattikeittiön omavalvontasuunnitelman päivitys ja siivoussuunnitelman kehitys. Case: Ravintola Pyynikin Brewhouse 

   Peltokumpu, Ulla (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää omavalvontasuunnitelma ja kehittää siivoussuunnitelmaa ekologisempaan suuntaan puhdistusaineiden osalta, sekä tuoda mikrokuitusiivous osaksi ravintolan siivousta. Tämän tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattikorkeakoulujen ylempien matkailu- ja ravitsemisalan opinnäytetöiden vaikuttavuus : tarkastelussa LAB-ammattikorkeakoulu, SAMK, SeAMK, TAMK ja TURKU AMK 

   Koskinen, Minna (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ylempien ammattikorkeakoulujen matkailu- ja ravitsemisalan opinnäytetöiden vaikuttavuutta alan kehittäjinä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli restonomien koulutuksen ja elinkeinon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • An analysis of transition from project-oriented procurement to product-oriented procurement 

   Amanpour, Saeid (2022)
   This thesis's primary goal was to outline a transitional model from project-oriented to product-oriented procurement utilizing best industry practices and guidance from case business specialists. A qualitative study has ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • APS-, MES- ja SAP S/4 HANA -järjestelmien soveltuvuustutkimus 

   Vainionpää, Jukka (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Fortaco Ostrobothnia Oy:n tuotannonsuunnittelun ja tuotannonohjauksen kehittäminen sekä digitalisaation lisääminen. Työssä perehdyttiin ja tutkittiin tuotannonsuunnitteluohjelmistoa (APS) ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakashallinnan henkilöriskien tunnistus ja hallinta 

   Järvinen, Mirja-Liisa (2023)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään liiketoiminnassa esiintyvää henkilöriskiä asiakashallinnan näkökulmasta. Työn aihe ja havaittu ongelma löytyivät, kun tutkija teki liiketoiminnan harjoittelua kohdeorganisaatiossa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskohtainen hinnoittelu tilitoimistoissa 

   Juurakko, Jenny (2023)
   Yritysten kannattavuus palvelualalla perustuu siihen, että palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin asiakastuotot. Asiakaskannattavuuksissa saattaa olla suuria eroja palvelualan yrityksillä. Syy ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen työvoimakoulutuksessa 

   Lanamäki, Suvi (2023)
   Opinnäytetyön idea syntyi siitä, että Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimistossa huomattiin, ettei työvoimakoulutuksia ollut aikaisemmin tutkittu asiakkaiden näkökulmasta. Työn tavoitteena oli selvittää asiakasnäkökulmasta, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemus verkkokaupassa Haapala Furniture 

   Hannela, Niina (2021)
   Verkkokauppa on kasvava trendi, ja se levittäytyy jatkuvasti yhä uusille aloille. Suomalaisille huonekaluvalmistajille verkkokaupat, joissa myydään suoraan tehtaalta kuluttajalle, ovat uudenlainen haaste. Tähän haasteeseen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskorin hoitosuunnitelman kehittäminen 

   Haromo, Juuso (2024)
   Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessit muuttavat nopealla tahdilla. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan. Asiakkaat haluavat odotukset ylittävää palvelua jokaisella ostokerralla. Tämän opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad