Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Back Office -toiminnon kehittäminen sähkötuotteelle 

   Selesniemi, Veli-Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Y ritysten välinen kilpailu luo haasteita tehtävien kustannus tehokkaalle suorittamiselle ja lisäarvon tuottamiselle asiakkaille. Sisäisien prosessien kehittäminen luo mahdollisuuksia taloudelliselle kannattavuudelle ja ...
  • BALANCE IMPROVING EXERCISE POOL FOR INTELLECTUALLY AND DEVELOPMENTALLY DISABLED 

   Barsk, Karola (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis is a product development based on theoretical knowledge. The purpose of this thesis was to produce a booklet containing balance exercises for the commissioner, the Joint Authority of Kainuu Region / services ...
  • BARBAARIT MENNEISYYDESTÄ -ELOKUVAN DVD- MARKKINOINTISUUNNITELMA 

   Norvanto, Miika J. (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Barbaarit menneisyydestä on vuonna 2001 julkaistu amatöörielokuva, jonka on valmistanut Black Lion-niminen yritys. Barbaarit menneisyydestä –elokuva on jo vanhentunut tuote, jota ei ole julkaistu videolla tai DVD:llä. Black ...
  • Basics of Platform Games 

   Minkkinen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on jakaa löytämäni tieto tasohyppelypeleistä ja niiden kehittämisestä. Tämä pitää sisällään tietoa tasohyppelyn määritelmistä, historiasta, ominaisuuksista sekä erilaisista tavoista kehittää ...
  • Benchmarking Finnish and Irish Equestrian Tourism 

   Räbinä, Riikka-Liisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to benchmark Finnish and Irish equestrian tourism. One of the goals was also to examine the current status of equestrian tourism in Finland, as well as the use of the Finn-horse in equestrian ...
  • Benchmarking-matka Ruotsiin 

   Onatsu, Maarit; Saari, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja järjestää Benchmarking–matka Ruotsiin, jonka avulla selviää mitä naapurimaa tekee eritavalla ja mahdollisesti paremmin kuin me saadakseen norjalaiset matkailijat jäämään ...
  • Benji-hyppy mahdollisuus Espanjan Aurinkorannikolla 

   Orava, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa uusi tuote Espanjan Aurinkorannikolle. Työlläni ei ole toimeksiantajaa, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa uuden tuotteen luominen ja palvelujen ...
  • “The Best Thing, Simply Great” : Male Pupils’ Experiences from the Finnish Schools on the Move Programme - En-hancing Wellbeing in Ahmo School 

   Tokola, Anna; Malvila, Niko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The Research Centre for Sport and Health Sciences (LIKES) has researched the Finnish Schools on the Move programme and its positive influence on school atmosphere. In Ahmo School the students experienced that school ...
  • Betonielementtien nosto-osien suunnittelu- ja valintaohje 

   Inkiläinen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Suomen Elementtisuunnittelu Oy:n käyttöön beto-nielementtien nosto-osien suunnittelu- ja valintaohje. Tarkoituksena oli kerätä yrityksen eniten käyttämien eri valmistajien nosto-osien ...
  • Betonielementtien pesulaitteen suunnittelu 

   Nykänen, Kimmo; Härkönen, Arttu (2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Ämmän Betoni, joka on betonielementtejä valmistava yritys Suo-mussalmella. Betonielementtien valmistuksessa on useita vaiheita, joista yksi on niiden pesu. Opinnäyte-työn aiheena oli ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon suunnitteluvaiheen muutosten vaikutukset rakennesuunnitteluun 

   Tuikka, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli tarkastella betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon tietomallintamalla tehtävän rakennesuunnittelun problematiikkaa ja suunnitteluvaiheen muutosten vaikutuksia. Insinöörityön toimeksiantaja ...
  • Betonijulkisivun vauriot 

   Haverinen, Jaakko (2020)
   Tämä insinöörityö sisältää kirjallisuusselvityksen betonirakenteisten julkisivujen vaurioista. Työn tavoitteena oli selvittää erilaisten vaurioiden syntyä ja etenemistä. Työn lähtökohtana oli kerrostalon parvekkeissa ...
  • Betonin vaurioituminen 

   Kastarinen, Henri (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä lävitse betonirakenteiden vaurioitumisilmiöitä, kunnon tutkimusmenetelmiä, korjausmenetelmiä sekä koh-teen yläpohjalaatasta ...
  • BGA-piirin uudelleen pallotuksen tutkiminen 

   Nivalainen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2003)
   Nykyään käytetään yleisesti komponentteja joiden kontaktit on sijoitettu komponenttien pohjaan. BGA-piiri (Ball Grid Array) on juuri tällainen piiri, jonka kontakteina ovat piirin pohjassa sijaitsevat juotenystyt. Tämä ...
  • BIOKAASUN KERÄYS JA KÄYTTÖ MTT SOTKAMON TUTKIMUSASEMALLA 

   Karttunen, Tanja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä työ tehtiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Sotkamon tutkimusasemalle talvella 2009-2010. Työn tavoitteena on ollut suunnitella biokaasun varastointi ja käyttö vuonna 2008 rakennetun biokaasureaktorin ...
  • Bioliuotuskasojen ilmastuspuhaltimien vertailu 

   Kinnunen, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on jatkuvasti kasvava perusmetalleja tuottava yritys, joka on perustettu vuonna 2004. Yrityksen tärkeimpiä lopputuotteita ovat sulfidiset nikkeli ja sinkki. Yhtiön pääkonttori sijaitsee ...
  • Biopolton lentotuhkat : Uudet symbioosituotteet ja käyttösovellutukset (GeoSynergy) 

   Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Kujala, Kauko; Gehör, Seppo
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
   Symbioosituotteella tarkoitetaan tuotetta, jossa hyödynnetään teollisten yksiköiden sekundäärisiä raaka-aineita kuten energiateollisuuden jätteitä. Teolliseen symbioosiin liittyy tyypillisesti maantieteellinen läheisyys ...
  • Blackfin-prosessoreiden käyttö kehotärinämittauksissa 

   Kauppinen, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityö tehtiin Kajaanin ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ADSPBF537- prosessorikortille LabVIEW-koodi, jota voidaan hyödyntää kehotärinämittauksissa. Mittaamiseen käytettiin kahta ...
  • Blastman B20S-robotin käsivarren suojaukset kimpoavia rakeita vastaan 

   Heiskanen, Tero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan raepuhallusrobotin teräksisen käsivarren suojaamista kimpoavia rakeita vastaan. Työn tilaajana toimii raepuhallusrobottiratkaisuja toimittava Blastman Robotics Oy. Yritys räätälöi asiakkaan ...
  • Blogi Angry Birds Activity Park Vuokatille 

   Korhonen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda houkutteleva blogi Angry Birds Activity Park Vuokatille sekä perehtyä sosiaaliseen mediaan markkinointimuotona. Blogin tavoitteena oli toimia uutena markkinointikanavana ...