Viitteet 3356-3375 / 7966

  • M/S Ailan satelliittijärjestelmän uudistus 

   Rautiainen, Petri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli satelliittijärjestelmän uudistus Langh Shipin m/s Ailaan. Alkuosa työstä käsittelee aluksen vanhaa järjestelmää, sen kokoonpanoa ja toimintaa sekä käyttökokemuksia, jotka tuovat esille ...
  • M/S Fannyn PMS järjestelmän modernisointi 

   Sippola, Markku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ei käytettävissä.
  • M/S Silja Serenaden teknisen varaosajärjestelmän kehittäminen 

   Saari, Roni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää M/S Silja Serenaden koneosaston teknistä varaosavarastoa. Tavoitteena oli helpottaa varaosavaraston käyttöä sekä saada varaston kirjanpito täsmäämään varaston tilannetta. ...
  • M/T Temperan Azipodin makeavesijäähdytys 

   Laine, Olli-Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä esittelen M/T Tempera-tankkerin Azipod-propulsion jäähdytysjärjestelmän sekä siinä systeemissä käytettävää Alfa Lavalin levylämmönvaihdinta. Työssä pohditaan tärkeän laitteen kriittisyyttä ja voiko lämmönvaihtimen ...
  • M/V Corinnen Training Manualin sekä Kansikäsikirjan päivittäminen ja kääntäminen englanniksi 

   Männistö, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli päivittää ja kääntää englanniksi M/V Corinnen Training Manual sekä kansikäsikirja. Kansainvälinen IMO:n laatima sääntökokoelma SOLAS, määrää Training manuaalin sisältöä. Sen tulee sisältää ...
  • Maadoitusresistanssimittaus kauko-ohjauksella 

   Viertola, Rolle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kauko-ohjauksen hyödyntämistä maadoitusresistanssimittauksissa. Koska mittaukset tehdään käännepistemenetelmällä, on epäedullista kulkea kävellen mittauspisteiden välillä. ...
  • Maahanmuuttajalasten kotoutuminen Pirkkalaan 

   Lehikoinen, Tuija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kuvaan opinnäytetyössäni lapsen kotoutumisprosessin ensimmäistä vuotta Pirkkalassa, koulun ja päiväkodin näkökulmasta, keskittyen alle 9-vuotiaan lapsiin. Opinnäytetyön suoritin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ...
  • Maahanmuuttajanaisten kuvataideterapeuttinen toiminta Suupohjan alueella 

   Saariniemi, Anne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli kuvata maahanmuuttajien erilaisia haasteita sekä kuvataideterapiamenetelmän voimauttavaa mahdollisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuvataideterapia prosessin mahdollista voimauttavaa ...
  • Maahanmuuttajaperheiden kokemuksia äitiys- ja lastenneuvolapalveluista 

   Raininko, Anna; Männistö, Helinä (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajaperheiden kokemuksia Rauman äitiys- ja lastenneuvolapalveluista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla terveydenhoitajat voivat toteuttaa terveydenhoitotyötä ...
  • Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen tukeminen päiväkodin pienryhmässä 

   Kaaresmaa, Jenna; Backman, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen päiväkodin pienryhmässä. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimintatuokioita maahanmuuttajataustaisille ...
  • Maahanmuuttajien kokemuksia Suomesta : 17 maahanmuuttajan kokemuksia Suomesta 

   Nieminen, Annamaria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   MAAHANMUUTTAJIEN KOKEMUKSIA SUOMESTA Nieminen, Annamaria Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2011 Ohjaaja: Flinck, Marja Sivumäärä: 35 Liitteitä: 0 Asiasanat: maahanmuuttaja, rasismi, ...
  • Maahanmuuttajuuden haasteet Porin kaupungin kunnallisessa päivähoidossa : päiväkotien henkilöstön kokemuksia 

   Santala , Emma; Tranberg, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Porin kaupungin päivähoidon henkilöstön kokemuksia maahanmuuttajaperheistä päiväkodin asiakkaina. Tavoitteena oli tarkastella päiväkodin henkilökunnan kokemuksiin maahanmuuttajalasten ja ...
  • MAAHANTUONNIN ARVONLISÄVEROTUKSEN MUUTOKSET 2018 JA TULLIVAPAAT MAAHANTUONNIT CASE: MEYER TURKU OY 

   Lehti, Riina (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten maahantuonnin arvonlisäverotuksen menettely muuttui vuoden 2018 alusta. Tavoitteena on avata maahantuonnin tullausprosessia ja arvonlisäverotusta sekä kuvata muutos ja ...
  • Maahantuontiyrityksen varaston toiminnanohjauksen kehittäminen 

   Makkonen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli maahantuontiyrityksen varaston toiminnanohjauksen kehittäminen. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka pieni hammaslääkärituotteiden maahantuontiyritys, Ortomat Herpola Oy, voi kehittää ...
  • Maailmani puut 

   Siltamäki, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena olivat maailmani puut. Kirjoitin siitä, miksi puut ovat minulle tärkeitä ja miksi maalaan niitä niin usein. Kirjoitin havupuiden maskuliinisuudesta ja lehtipuiden feminiinisyydestä. Mielikuvitukseni ...
  • Maakaapeloidun sähkönjakeluverkon asennusohjeet 

   Villanen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkönjakeluverkon asennusohjeet maakaapeliverkon osalta. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli TLT-Connection ja asennusohjeet rajattiin luottamukselliseen liitteeseen toimeksiantajan omaan ...
  • Maalaus-/hiekkapuhallustelineen suunnittelu 

   Niemi, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella pyörillä kulkeva maalaus-/hiekkapuhallusteline Mellilässä toimivalle Foxjet Oy:lle. Yritys tekee teollisuuteen pääasiassa hiekkapuhallusta ja märkämaalausta. Suunnittelutyö tehtiin ...
  • Maalin jäähdytyksen nopeuttaminen 

   Ketonen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten Uulatuote oy:n punamultamaalin tuotannossa oleva pullonkaula voidaan poistaa. Nykyisellään keittämällä valmistettu maali pumpataan varastosäiliöön, jossa se saa jäähtyä, kunnes ...
  • Maalla ja vedessä tehtävän askelluksen vaikutus sykkeeseen ja koettuun rasituksen tunteeseen 

   Harjula, Hanne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vedessä ja maalla tehdyn askelluksen riippuvuussuhdetta sykkeeseen. Toisena tutkimuskysymyksenä oli mitattavien henkilöiden subjektiivinen tuntemus rasituksesta. Tutkimus tehtiin alkututkimuksena ...
  • MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN ETULÄMMITYKSEN KAUTTA PIENTALON ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄSSÄ. 

   Högerman, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama huoli maapallon lämpenemisestä aiheuttaa rakennuksille tiukentuvia energiakulutusvaatimuksia. Osaltaan tämä johtaa tiettyjen energiamuotojen hinnankorotuksiin, jotka siirtyvät suoraan ...