- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • "Ei tätä tehä vaan jonkun ohjekirjan mukaan, vaan siinä oot niinku ite ja annat ittes" Sosionomin (AMK) kokemuksia omasta työnkuvastaan ja omasta osaamisestaan päiväkodissa 

   Lampinen, Elli; Kareinen-Martiskainen, Kaisu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää teemahaastattelun keinoin sosionomin (AMK) työnkuvaa ja osaamista päiväkodissa. Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen. Haastatteluun osallistui kuusi lastentarhanopettajan ...
  • Ei-tuotannollisten investointien tuella perustetut kosteikot - Kyselytutkimus kosteikkohankkeiden onnistuneisuudesta Itä-Suomessa 

   Nevalainen, Saila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin ohjelmakaudella 2007 - 2013 ei-tuotannollisten investointien tuella perustettuja kosteikkoja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten toiminta-alueilla. Työ toteutettiin sekä tuen ...
  • EKG-OPASVIHKO ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN PERHEILLE 

   Laakkonen, Heli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Potilaiden esivalmistelu kliinisiin fysiologian tutkimuksiin on erittäin tärkeää. Hyvä valmistelu parantaa kommunikaatiota ja tekee tutkimuksista potilaille helpompia sekä vähemmän stressaavia. Kirjalliset ohjeet ovat hyvä ...
  • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän laadinta joensuulaiselle Huoneistohotelli Lietsulle 

   Mäkelä, Tuukka (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä Huoneistohotelli Lietsulle. Ekokompassi on kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka soveltuu hyvin PK-yrityksille, jotka haluavat muuttaa ympäristöasioiden ...
  • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän laadinta Porokylän Leipomo Oy:lle 

   Korhonen, Arto (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli ympäristöjohtamisjärjestelmän käyttöönottaminen Porokylän Leipomo Oy:ssä. Ympäristöasioiden hallintaa ja tietoisuutta yrityksessä haluttiin parantaa. Ympäristöjärjestelmäksi valikoitui käytännönläheinen ...
  • Ekologisesti kestävä valokuva 

   Pippuri, Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan valokuvaa Joutsenmerkin kriteerien avulla. Tutkimuksen keskeinen tavoite on tuoda läpinäkyväksi valokuvan elinkaari ja siihen kuuluvat ympäristökysymykset. Tutkimuksen tarkoitus on tehdä ...
  • Ekologisuus Ilosaarirock-festivaalin rakentamisessa 

   Shemeikka, Karri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ekologisuus, ympäristötyö ja -teot ovat asioita, joilla on suuri vaikutus tämän päivän yritysten toimintaan. Niillä on myös tärkeä vaikutus siihen, millaisen julkisuuskuvan yritys luo sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Tämän ...
  • EKOLOGISUUS SISUSTUSSUUNNITTELUSSA : Haastattelututkimus Joensuun alueen ammattisuunnittelijoille 

   Pekkinen, Henna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä perehdytään sisustussuunnittelun ekologisuuteen haastattelu-tutkimuksen keinoin. Työhön on koottu myös teoreettista tietoa ekorakentamisesta kirjallisuuskatsauksen avulla. Aiheen ajankohtaisuuden lisäksi ...
  • Ekovillan kiinteistön energiaratkaisu osana yrityksen liiketoimintaa 

   Reinikka, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Energiaratkaisu osana yrityksen liiketoimintaa on katsaus Ekovillan nykyiseen lämmöntuotantomuotoon ja sen uudistamiseen peilaten ympäristöjohtamiseen liittyviä asioita yhdessä teknisesti ja taloudellisesti järkevien ...
  • Elektroniikkalaitekotelon konseptointi 

   Jaatinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on elektroniikkalaitekotelon konseptointi. Aihe perustuu kariutuneeseen toimeksiantoon, jonka päämäärä oli suunnitella laitekotelo asiakkaan elektroniikkatuotteelle. Tavoitteena on löytää ideoita ja ...
  • Elementtihirsirakentaminen 

   Nieminen, Juha; Purhonen, Saku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin elementtirakenteinen hirsitalo, käyttäen kantavana rakenteena pilari-palkkijärjestelmää. Suunnittelulähtökohtana käytettiin hirsi- ja elementtirakentamisen historiaa. Opinnäytetyö mallinnettiin ...
  • Elementtikirjaston konsepti ja prototyyppi 

   Honkakoski, Pieta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten verkkosivujen tuotantoprosessi voidaan muuttaa modulaariseksi. Konseptissa määritellään elementtikirjaston ominaisuudet ja tarkoitus. Elementtikirjasto on verkkosuunnittelijoille ja front-end ...
  • Elementtirakentamisen ja paikallarakentamisen vertailu puu-ulkoseinissä. 

   Kekkonen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä vertailtiin ja tutkittiin kahden eri rakennusmenetelmän eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia tarkasteltiin erityisesti kustannusten ja kiinnitystekniikan kannalta. YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Joensuun yksiköllä ...
  • Elinkeinovapaus ja sen rajoittaminen 

   Romppanen, Juha (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön ydinsisällön muodostavat elinkeinovapauden perusoikeus, sen rajoitusedellytykset ja edellytyksiä soveltaen toteutetut rajoitukset. Työssä selvitettiin elinkeinovapauden oikeudellinen perusta ja keskeinen ...
  • Elintapaohjausta työttömille, vähävaraisille ja syrjäytyneille 

   Martikainen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Vuonna 2014 Suomessa eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä noin 904 000 henkilöä, joka on koko väestöstä 16,8 %. Virallinen köyhyysraja on 60 % keskituloista. Vuonna 2016 Suomessa työttömiä kotitalouksia oli 172 000. ...
  • ELINVOIMAA UNESTA - Oppitunti Riverian kuljetusalan opiskelijoille 

   Repo, Aaro; Turunen, Aleksi (2019)
   Kuljettajan työ on raskasta sekä fyysisesti että psyykkisesti. Epäsäännölliset työajat kuormittavat terveydentilaa ja altistavat univaikeuksille sekä unirytmin häiriintymiselle. Väsymyksen on todettu olevan merkittävä ...
  • Ella Scats! – havaintoja Ella Fitzgeraldin "Blue Skies" -scatsoolosta 

   Vehviläinen, Juliana (2019)
   Opinnäytetyössäni tutkin ja analysoin huomioitani jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin improvisoidusta scatsoolosta. Valitsin tutkinnan kohteeksi soolon ”Blue Skies” -kappaleesta. Työssäni käsittelen myös Fitzgeraldin uran pääkohtia ...
  • Elli-elefantin liikuntaprojekti lapsia osallistaen 

   Halonen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Tämä toiminnallinen opinnäytetyöprojekti toteutettiin varhaiskasvatuksen parissa lapsia haastatellen ja osallistaen. Projektin aiheena oli liikunta ja yhtenä osallistamisen menetelmänä oli sadutus. Projektin ...
  • Elokuva Venäjällä: näkökulmia elokuvan tekemisestä Venäjällä ja suomalais-venäläisistä yhteistuotannoista 

   Pekkarinen, Henni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee Venäjän elokuvakulttuuria ja suomalaisten elokuvantekijöiden kokemuksia elokuvan tekemisestä Venäjällä. Opinnäytetyössä käsitellään venäläisen elokuvan historiaa, nykytilaa sekä elokuva-alan haasteita ...
  • Elokuvakritiikin eettiset kysymykset 

   Nupponen, Jonna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisen elokuvakritiikin eettisiä kysymyksiä. Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia elokuvakriitikoita. Lähteinä käytettiin lisäksi alan kirjallisuutta. Tutkimuksessa ...