- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 12108-12127 / 20615

  • P.P. Rubensin Omakuvan kopio : Taidehistoriallinen tutkimus, dokumentointi ja konservointi 

   Alaranta, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on suomalais-venäläisen taiteilijan Wladimir Swertschkoffin (1821–1888) maalaaman P.P. Rubensin muotokuva, kopio Rubensin mukaan -teoksen dokumentointi konservointi ja restaurointi. Teos pyrittiin ...
  • P1-puhtausluokan toteuttaminen rakennustyömaalla 

   Tossavainen, Aleksi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, mitä tarkoittaa P1-puhtausluokka. P1puhtausluokka tuli uutena asiana työmaalle, joten opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käsitys, kuinka sen toteuttamisessa onnistutaan. ...
  • P1-puhtausluokka ja sen käytäntö ja kehittäminen työmaalla 

   Huuhka, Lauri (2019)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tarkastella työmaan puhtausluokan käytäntöä ja etsiä mahdollisia puutteita tai onnistuneita ratkaisuja. Työn tilaajana toimi YIT Suomi Oy, Toimitila-yksikkö. Työssä perehdyttiin ...
  • P1-puhtausluokka rakennushankkeessa 

   Ollikainen, Tuulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää tilaajan ja urakoitsijan välisiä toimintatapoja P1-puhtausluokan rakennushankkeissa. Lisäksi työn tarkoituksena oli laskea arviot P1-luokan aiheuttamista aikatauluvaikutuksista ...
  • P1-puhtausluokka tuotannon näkökulmasta 

   Rantio, Teemu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä tietoa, miten P1-puhtausluokka tulee ottaa huomioon työmaan tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteisiin kuului myös laatia muistilista urakkavalvojille siitä, mitä tulee ...
  • P37 ja P37K-ontelolaattojen kaarevuuserojen hallinta 

   Hyyhö, Ville (2019)
   Ontelolaatalle tapahtuva kaarevuus tehtaalla varastoidessa, työmaalle asennettuna ja ajan kanssa aiheuttaa ongelmia. Ongelman korjaaminen työmaavaiheessa johtaa työmaan kustannuksien nousuun ja mahdollisesti aikataulun ...
  • PA-vahvistin 

   Janhunen, Jukka-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin tehokas B-luokan PA-audiovahvistin ja toteutettiin vahvistimen alustava prototyyppi. Vahvistintyyppi soveltuu ammatilliseen audiokäyttöön eli esimerkiksi käytettäväksi julkisten tilaisuuksien ...
  • Paahdetusta kahvista vapautuvan hiilidioksidin mittaaminen kaasuntunnistusanalysaattorilla 

   Vainikainen, Meriel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tutkittiin kaasuntunnistusanalysaattorin käyttömahdollisuuksia paahdetusta kahvista vapautuvan hiilidioksidin mittaamisessa. Hiilidioksidin poistumisnopeuteen vaikuttavia, tarkasteltavia tekijöitä olivat ...
  • Paahtoprofiilin ja kahvilaadun vaikutus kahvin akryyliamidipitoisuuteen 

   Saarinen, Pirjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ tehtiin Oy Gustav Paulig Ab:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin, miten vaaleapaahtoisen kahvin paahtoparametrien muuttaminen vaikuttaa paahdetun kahvin akryyliamidipitoisuuteen sekä kahvin fysikaalisiin ja ...
  • Paahtoprosessin kosteudenhallinta 

   Olkinuora, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Meira Oy on Suomen suurimpia kahvinpaahtimoita ja suurin osa paahdosta tapahtuu Hel-singin Alppilassa. Insinöörityön tavoitteena oli tutkia Meira Oy:n paahtimon prosessikosteuksia ja niiden arvoja eri vaiheissa paahtoprosessia. ...
  • Paaluanturan ja paalulaatan vertailu asuinrakentamisessa 

   Tikkanen, Joni (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla paaluantura- ja paalulaattaperustusten välisiä eroja aikataulun, kustannusten ja työturvallisuuden osalta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii YIT Suomi Oy ja esimerkkikohteena ...
  • Paaluanturan mitoitus ristikkomenetelmällä käytettäessä paalumäärää 10…16 

   Laakso, Juhan-Petteri (2020)
   Ristikkomenetelmää (STM) voidaan tutkimusten perusteella hyödyntää betonirakenteissa, joissa on epälineaarinen jännitysjakauma. Tutkimukset perustuvat puristuskokeisiin, joita on tehty täyden mittakaavan kokoisille sekä ...
  • Paalulaatan mitoitus ja kustannusarvio 

   Kokko, Nea (2019)
   Tämä insinöörityö tehtiin Ramboll Finland Oy:n Sillat-yksikölle aikavälillä 10/2018-03/2019. Työn aiheena oli paalulaattojen suunnitteluprosessin kehittäminen automatisoidumpaan suuntaan, pääpaino oli paalulaattojen ...
  • Paalulaattaperustus 

   Halme, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin teräsbetonista paalulaattaperustusta, sen suunnittelua ja valmistamista. Tutkimuksessa keskityttiin paalulaattaperustukseen, joka koostui teräsbetonisista lyöntipaaluista sekä paikalla ...
  • Paalutuksessa käytettävien iskutyynyjen materiaalivertailu 

   Terho, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Junttan Oy:lle, joka on hydraulisten paalutuskoneiden valmistukseen, suunnitteluun, markkinointiin ja huoltoon erikoistunut yhtiö. Tarkoituksena oli vertailla puisen ja muovista valmistetun ...
  • Paananen_Saana_Insinöörityö 

   Paananen, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Valio Oy:n Tutkimus- ja tuotekehityskeskukselle. Työn tavoitteena oli käyttöönottaa laboratoriomittakaavan suklaanvalmistuslaite ja tutkia maitopohjaisten ingredienttien vaikutusta suklaan ...
  • Packaging design and logo revamp for the Majakkalaiva product range 

   Saarinen, Kerttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of the thesis was to design a new logo, brochure and packaging design for Majakkalaiva Oy. The lightship Majakkalaiva Relandersgrund is a Helsinki-based restaurant and tourist attraction that opened a new ...
  • PAH-yhdisteiden määrittäminen lihamatriisista GC-MS/MS-menetelmällä : Menetelmän kehitys ja osittainen validointi 

   Aho, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Työn tarkoituksena oli kehittää menetelmä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) määrittämi-seksi lihatuotteista. Nykyään seurataan ...
  • Pahan pauloissa : Genren merkitys henkilöhahmon rakentumiselle rikossarjassa 

   Pelkkala, Liina-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä pyritään selvittämään millä tavalla genre vaikuttaa siihen, millaisia henkilöhahmoja rikossarjoissa nähdään. Henkilöhahmon rakentaminen televisiosarjaan on prosessi, johon vaikuttavat monet ...
  • Pahoin vaurioituneen puuvillakankaalle maalatun teoksen konservointi : Konservointikohteena Anita Snellman Vedenkantajan perhe, 1959 

   Belinskij, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön konservointikohteena oli Anita Snellmanin öljymaalaus Vedenkantajan perhe vuodelta 1959. Snellman maalasi teoksen Ibizalla. Teos on kuulunut Valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan ja ollut sijoitettuna ...