- Selaus syöttöajan mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu

  • Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa 

   Koivula, Eeva; Siiskonen, Timo
   A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 107 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Raportissa esitetään VÄHIMAT - Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa hankkeen tulokset. Hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseen Etelä-Savossa. Mikkelin ammattikorkeakoulun ...
  • Voimauttavan ryhmän suunnitelma Koulutuskeskus Salpaukselle 

   Salmi, Susanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin työelämälähtöisesti Koulutuskeskus Salpauksen Opintie-hankkeelle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda voimauttavan ryhmätoiminnan suunnitelma Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille. Tarve ...
  • Javascript Full Stack -kehitys : Case: Makeko-arviointipalvelu 

   Vuorela, Johannes (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Verkkopalveluiden ohjelmointi on lisännyt suosiotaan lähivuosina. Verkkosivujen toteuttaminen koki vallankumouksen, kun kehittäjät ottivat HTML5-kielen laaja-alaisesti käyttöön. Sen rinnalla JavaScript-kieli on tätä nykyä ...
  • Immobilisaation haitat pienemmäksi aktiivisella asentohoidolla 

   Pölhö, Anne; Vihavainen, Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä Mäntyharjun Palvelukeskus Ruskahovin hoitohenkilökunnalle tietoa vanhenemisen mukanaan tuomista fysiologisista muutoksista ja immobilisaation aiheuttamista ongelmis-ta vuodepotilaalla. ...
  • Nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisy 

   Määttä, Piritta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata keinoja, joilla voidaan ehkäistä nuorten huumeiden käytön aloittamista. Huumeiden käytön ennaltaehkäisy liittyy tiiviisti päihteiden käytön ehkäisyyn, sillä huumeiden käyttöä ...
  • Pelillistäminen ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu mobiilisovelluksessa 

   Markkanen, Inari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoite on tutkia pelillistämistä ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua mobiilisovellukseen ja siirtää teoria käytäntöön. Sovellus on yrityksen kehittämisen tueksi suunniteltu ja sovelluksen mielenkiintoa lisätään ...
  • Development of a Cross-Platform Mobile Application for EIS 

   Riazanov, Maksim (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis follows the development process of the cross-platform application for NearMiss system. It describes application progression starting with the basic architecture. It explains development deci- sions in details ...
  • TIK TAK – TUHKIMON TAHTIIN : Laululeikkivihko 4–5-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tukena 

   Himanen, Marleena; Sarkola, Anniina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli musiikkiliikunta 4–5-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tukena. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin Tik tak – Tuhkimon tahtiin -laululeikkivihko, joka toteutettiin ...
  • Asiakkaan osallistaminen ruokamatkailussa 

   Mörsky, Eeva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään asiakkaan osallistamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia ruokamatkailussa Etelä-Savossa. Työn tavoitteena oli selkeyttää asiakasta osallistavan ruokamatkailupalvelun ...
  • HYVÄT TYYPIT, PARHAAT TIIMIT : tiimien kehittämisprojektin suunnitelma 

   Lotti, Heli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kehittämishanke ja ohjelman sisältö koko puhtauspalveluhenkilöstöä osallistavaan tiimityöhön. Aiemmat tutkimukset sekä kirjallisuus osoittavat, että tiimihankkeen toteutuksessa on ...
  • Mobile App development 

   Xue, Zhiming (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this study was to investigate how to use Ionic framework to build a Mobile App. Another purpose was to practice skills and learn new technologies. This study may helps IT students and developers to select the ...
  • Create an Endless Running Game in Unity 

   Zhang, Yancan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The fundamental purpose of the study is to explore how to create a game with Unity3D game engine. Another aim is to get familiar with the basic processes of making a game. By the end of the study, all the research objectives ...
  • Pelisuunnittelu ja pelin ensimmäisen prototyypin toteuttaminen 

   Korhonen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Pelien kehitys on muuttunut paljon videopelien noin viiden vuosikymmenen pituisen historian aikana. Työkaluja videopelien kehittämiseen on tarjolla aiempaa enemmän ja ilmaisversiot alentavat pelikehityksen aloittamisen ...
  • Lasten liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen päivähoitopäivän aikana. 

   Häyrinen, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lapsi liikkuu päiväkotipäivän aikana, ja mikä siihen vaikuttaa. Opinnäyte nivoutui Heinolan kaupungin sivistystoimen hankkeeseen: Lii-kuttava lapsuus Heinolassa. Hanke ...
  • Maaningan viemäriverkoston saneerauskohteiden priorisointi 

   Laari, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa viemäriverkoston saneerattavat verkoston osat, määritellä niille saneerausjärjestys ja -menetelmä. Tuotos oli viemäriverkoston saneeraussuunnitelma ja sen priorisointi. Opinnäytetyön ...
  • KAMPPAILULAJEISSA TAPAHTUVAT POLVIVAMMAT JA NIIDEN VAIKUTUS ALEMPIIN NIVELTASOIHIN : Jalkaterapian näkökulma 

   Suhonen, Lauri; Käkelä, Pertti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimuksiin pohjautuvia, keskeisimpiä polvenalueen vammoja, jotka voivat kohdata kamppailulajin harrastajaa. Taustassa avaamme alaraajan anatomiaa, erityisesti polven osalta, biomekaanisten ...
  • Tarinallistamisen merkitys asiakaskokemuksen muodostumisessa : Valmentaja Hanna Nylén, Kuntokeskus Ote Oy 

   Turunen, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia merkityksiä tarinallistamisella on asiakaskokemuksen muodostumisessa. Tarinallistaminen rajattiin käsittelemään valmentaja Hanna Nylénin tarinaa hänen omasta elämäntapamuutoksestaan. ...
  • Ylipainoisten lasten fysioterapian interventiot 

   Ojala, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tavoitteena on esitellä ylipainoisten lasten interventioita, niiden fysioterapian sisältöä sekä lisätä tietoutta ylipainoisista lapsista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on hakea aihepiiriin liittyviä tutkimuksia, ...
  • Kirjastopalvelujen kehittäminen digitaalisuutta hyödyntämällä : Kangasniemen kunnankirjasto 

   Tulla, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kangasniemen kunnankirjasto on pieni itsenäinen kirjasto, joka ei kuuluu mihinkään alueelliseen kirjastokimppaan. Kangasniemi on pinta-alallisesti laaja kunta, ja matkat kuntakeskukseen voivat olla pitkiä. Kunnassa ei ole ...
  • Internet of Things for personal healthcare. : Study of eHealth sector. Smart wearable design. 

   Lazarev, Kirill (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Technologies are not still and Internet of Things concept introduces a lot of new possibilities for inno-vation, new products and user applications. All devices become truly personal and medical sector is not an exclusion. ...