- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 10–12-vuotiaiden jalkapalloilijoiden alaraajavammojen ennaltaehkäisy : harjoitusopas 

   Ahvonen, Anni; Ravantti, Anna (2023)
   Jalkapallo on yksi maailman suosituimmista urheilulajeista. Jalkapallossa vaaditaan pelaajalta monenlaisia ominaisuuksia, kuten kestävyyttä, nopeutta, räjähtävyyttä ja voimaa. Lajin fyysiset vaatimukset altistavat helposti ...
  • 10–12-vuotiaiden joukkuevoimistelijoiden polviongelmat : opas ennaltaehkäisyyn 

   Hietala, Janette; Saarela, Tiia; Savenius, Juulia (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää joukkuevoimistelijoiden yleisimmät polvivammat ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Tavoitteena oli tehdä harjoitusohjelma Lappeenrannan Naisvoimistelijoiden 10–12-vuotiaiden ...
  • 15 Flashes : kuvitustyylin soveltaminen tatuointeihin 

   Kauranen, Milja (2021)
   Tässä opinnäytteessä toteutettiin 15 tatuointikuvitusta omaehtoisena taiteellisena projektina. Tutkimuskohteina olivat tekijän kehitys prosessin aikana, kuvitustyylin soveltuvuus tatuointikuvituksiin sekä käsin piirrettyjen ...
  • 16–18-vuotiaiden nuorten seksuaalikasvatuksen merkitys seksuaaliterveydessä : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Järvinen, Moona; Sihvo, Elina; Vaittinen, Noora (2024)
   Seksuaalisuus on läsnä ihmisen koko elämän ajan, se kehittyy ja muuttuu yksilön eri elämän vaiheissa. Sukupuoli, sukupuoliroolit, seksuaalinen suuntautuminen ja lisääntyminen ovat osa seksuaalisuutta. Seksuaaliterveys on ...
  • 2. kertaluvun momentin huomioiminen mastojäykisteisen hallin perustusten suunnittelussa 

   Heiskanen, Jan-Kristian (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin toisen kertaluvun vaikutuksia mastojäykisteisen pilarin perustuksen suunnittelussa ja luotiin Sweco Rakennetekniikka Oy:n toimeksiannosta vuokaavio toisen kertaluvun momentin huomiointia ...
  • 2030 Mitsubishi Urban EV Concept 

   Ranta, Julius (2020)
   As a graduation project I researched what a near future urban vehicle could be like. In the project I aim to research the possibilities of future technologies in the design of a small urban vehicle. The final result is a ...
  • 2D-mobiilipelin tasosuunnittelu : Case: KEY-peli 

   Toroskainen, Mikko (2020)
   Tässä työssä keskityttiin LUMA Suomi hankkeen tilaamaan 2D-mobiilipeliin, joka opettaa koululaisille asioita kivistä, energiasta sekä ympäristöstä. Teoriaosuus koostui siitä, mitä tasosuunnittelu on, sen vaiheita, historiaa ...
  • 2D-Pelimekaniikkojen toteutus : Case: KEY-Peli 

   Lempiäinen, Riku (2020)
   Työn teoria osuudessa käsitellään pelimekaniikkoja, pääasiassa 2D-pelien. Pelimekaniikan määritelmä, mitä erilaisia mekaniikkoja on olemassa sekä innovatiivisien 2D-pelimekaniikkojen historiaa. CASE osuudessa keskitytään ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten ruokailutottumukset 

   Reponen, Saara; Purhonen, Emilia (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 3–5-vuotiaiden lasten ruokailutottumuksia, ravitsemukseen liittyviä haasteita sekä ravitsemukseen ja ruokailuun liittyviä tuen tarpeita. Opinnäytetyö toteutettiin kyselylomakkeella, ...
  • 360-videotuotanto : Case: Wellamo-opisto 

   Pelkonen, Joel (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja jäsennellä 360-videotuotannon työvaiheita ja ymmärtää erot perinteiseen videotuotantoon. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkitaan 360-kameran ominaisuuksia sekä onnistuneelle tuotannolle ...
  • 3D animation in VR software : CB-Safe project 

   Wiiala, Henrik (2021)
   The goal of the thesis was to instruct the creation of animated 3d-characters to a Virtual Reality -environment for the future development of CB-Safe project. It was explained what Virtual Reality means, what its good and ...
  • 3D city modelling in Russia : St. Petersburg city model 

   Kuznetsova, Kseniia (2021)
   The appearance of 3D city models has opened up many new ways for the development of the urban environment. They allow to competently plan new structures by fitting them first into the existing environment. The public use ...
  • 3D printing of Polymer : study the common materials for SLS and FDM, and test the FDM printed part 

   Paudel, Suraj (2023)
   Additive Manufacturing is the leading Manufacturing system within a short period because of its manufacturability and the use of versatile materials. 3D printing is classified into 7 Categories but SLS, FDM, and SLA are ...
  • 3D scanning benefits in reverse engineering : reverse engineering and 3D scanning for product development 

   Evseev, Roman (2023)
   With rapid development of technologies in the world, the role of the reverse engineer- ing is increasing day by day. A growing industry is replenished with new processes every year. Still, one of the key roles is given to ...
  • 3D-efektien luominen Blenderissä 

   Keränen, Viljami (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda visuaalisia 3D-efektejä Blender-ohjelmalla. Efektejä luotiin kaksi, ja niiden tavoitteena oli olla tarpeeksi laadukkaita, jotta niitä voitaisiin mahdollisesti käyttää lahtelaisen ...
  • 3D-hahmoanimaation luominen Blender-ohjelmalla 

   Lehtinen, Kalle (2021)
   Opinnäytetyössäni käsittelen, miten toteuttaa 3D ympäristössä hahmoanimaatiota. Käsittelen animaation työvaiheita ja esitän asioita, joita animoidessa kannattaa ottaa huomioon. Olen havainnollistanut työvaiheiden tekoprosessia ...
  • 3D-malli AR-sovellukseen 

   Seppä, Jenna (2021)
   Työssä selvitettiin 3D-mallin tekemistä AR-sovellukseen ja tutkittiin, millaisia rajoitteita ja vaatimuksia tällaisilla malleilla on. Tämän lisäksi perehdyttiin AR:n historiaan, laitteistoon ja käyttökohteisiin sekä ...
  • 3D-malli Unreal Engine -pelimoottorissa 

   Huohvanainen, Pekka (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka luoda toimivia 3D-malleja Unreal Engine -pelimoottoriin. Tutkimus suoritetaan Unreal Engine 4:n näkökulmasta, mutta monet asiat pätevät myös muihin pelimoottoreihin ja ...
  • 3D-mallien siirtäminen ja simulointiohjelman valitseminen : case Etteplan Oyj 

   Hiirikoski, Kalle (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten erilaisia 3D-malleja voidaan siirrellä eri ohjelmistojen välillä. Hyvin usein 3D-malleja hyödynnetään simuloimalla niitä simulointiympäristössä. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • 3D-mittalaitteen käyttöönotto 

   Ikonen, Aleksi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa 3D-mittalaitteen käyttöönotto. Työ rajattiin laitteen käytön aloittamisen helpottamiseksi käyttöohjeiden ja työohjeiden tekoon. Työn edetessä käytön tehostaminen lisättiin mukaan ...