- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1477-1496 / 7058

  • I.M.- JA S.C.- INJEKTIOIDEN ANTAMINEN : Teoriakoulutus Paiholan sairaalassa 

   Ikonen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Lääkehoito on tärkeä osa psykiatristen sairauksien hoitoa. Onnistuneella ja toimivalla lääkehoidolla voidaan estää akuutteja psykoosijaksoja, toistuvia sairaustiloja sekä lyhentää sairausjaksoja. Lääkehoidolla voidaan myös ...
  • IBD-SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN NUORTEN SITOUTUMINEN LÄÄKEHOITOON 

   Turunen, Elisa (2021)
   IBD:tä, eli tulehduksellisia suolistosairauksia sairastaa Suomessa noin 50 000 ihmistä ja vuosittain jopa 2000 suomalaista saa joko Crohnin taudin tai colitis ulcerosa -diagnoosin. Erityisesti lasten ja nuorten IBD-sairaudet ...
  • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

   Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
  • ICT-ALALLA TOIMIVAN PK-YRITYKSEN LASKUTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN TOIMINTATUTKIMUKSELLA 

   Parkkonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää yrityksen laskutukseen liittyvä sisäinen prosessi.Laskutusprosessissa oli havainnoitu olevan turhia vaiheita ja prosessin yksinkertaistamiselle ja virtaviivaistamiselle oli ...
  • ICT-käyttötukipalvelujen palvelutasot ja mittarointi: case ICT-palvelualan pk-yritys 

   Kähkönen, Juho (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan tietotekniikan palvelualan käyttötukipalvelujen laadun määrittelyyn ja mittaamiseen. Työssä selvitetään JHS-jaoston asettamat suositukset palvelutasoille sekä niiden mittaamiselle, ja ...
  • ICT-palveluvastaavana kehittyminen 

   Ahonen, Ville (2023)
   Opinnäytetyö on toteutettu oppimispäiväkirjan muodossa. Opinnäytetyössä seurataan kirjoittajan päivittäin tekemää työtä ICT-palveluvastaavana 65 työpäivän ajan. Tavoitteena opinnäytetyöllä on tukea kirjoittajan ammatillista ...
  • Ict-toimintojen johtamismallin kehittäminen pk-yrityksessä 

   Sarvi, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kesla Oyj:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda liiketoimintastrategiaa tukeva johtamismalli pk-yrityksen tietohallinnosta vastaavalle organisaatiolle. Yrityksessä on käytössä ISO 9001 ...
  • ICT-työntekijän kehittyminen monimuototyössä 

   Jääskeläinen, Joel (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli seurata ja pohtia opinnäytetyön tekijän kehitystä aloittelevasta tietoteknisen työskentelyn osaajasta taitavaksi suorittajaksi. Työ tehtiin 13 viikon mittaisella seurantajaksolla Avek ...
  • Ideasta brändi-identiteetiksi: graafisen suunnittelijan näkökulma visuaalisen brändin työprosessissa 

   Rytkönen, Anniina (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee graafisen suunnittelijan näkökulmaa brändäyksessä. Keskeisin teema graafisen suunnittelijan työskentelyssä on kaikkien visuaalisten elementtien löytäminen sekä niiden kokoaminen visuaalisesti ...
  • Ideasta demotuotteeksi 

   Jormakka, Jiri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuoteidean matka ideasta demotuotteeksi. Tuotetta on kehitetty pitkälti kuunnellen demoasiakkaan tarpeita. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja sen produktina syntyi ...
  • Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi - Pelisa design 

   Rauma, Elisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   ytetyö kertoo aloittelevan vaatemerkin, Pelisa desiginin, brändin kehittämisestä ja idean muuttamisesta liiketoimintasuunnitelmaksi ja lopulta oikeaksi yritykseksi. Tietopohjassa avataan brändi-käsitystä ja näkökulmia, ...
  • Ideasta teokseksi, ponnahduslauta suomalaisen lastenkirjallisuuden maailmaan 

   Korhonen, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia, miten lapset, aikuiset ja kirjailijat kokevat lastenkirjan, miten lastenkirjallisuus on kasvanut nykyisiin mittoihinsa ja minkälaiset lastenkirjat kiehtovat lukijaa. Sivuan työssäni ...
  • IDENTIFYING APPROPRIATE SMALL SCALE HARVESTING TECHNOLOGIES FOR COMMERCIAL SCALE BAMBOO FUEL CHIP PRODUCTION IN LAO PDR 

   Salakka, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The researches of mechanized bamboo felling do not exist and only available studies deal with manual felling. The objective of this thesis is to help identifying appropriate harvesting technologies for intended commercial ...
  • Identiteetinhallinnan ja henkilöydintiedon kehittäminen 

   Halonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena on havaita ja raportoida mahdollisia puutteita ja virheitä ulkoisten palveluntuottajien henkilöydintietojen käsittelyssä. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan konkreettisia prosessien korjaustoimenpiteitä ...
  • Ideoita improvisointiin – etydejä jazzkitaralle 

   Hopponen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on soittajan oman jazzimprovisoinnin kehittäminen säveltämällä etydejä. Työn puitteissa on sävelletty kolme jazztyylistä etydiä tunnettujen jazzstandardien harmonioiden pohjalta. ...
  • Ideoita Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeen kehittämiseksi 

   Hyvärinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeelle. Kyseessä oli asiakastyytyväisyystutkimus, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen kehittämiseksi ja siten asiakastyytyväisyyden ...
  • Idiopaattisen varvaskävelyn kuntoutuksen tukeminen: informatiivinen tehtäväkirja 4–8-vuotiaille varvastaville lapsille sekä heidän vanhemmilleen 

   Pekkonen, Noora; Saukkonen, Siiri (2022)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Siun soten terapiapalvelut. Siun soten alueella ei ole aikaisemmin ollut yhtenäistä toimintamallia idiopaattisesti varvastavien ...
  • IEC 62366- ja ISO 14971 -standardit lääkinnällisten laitteiden kehityksessä 

   Hartikainen, Nina (2024)
   Lääkinnällisiä laitteita on valtavasti ja niihin lukeutuvat myös ohjelmistot, joilla on lääkinnälliselle laitteelle kuuluva käyttötarkoitus. Lääkinnälliset laitteet vaikuttavat ihmisten terveyteen monin eri tavoin ja ovat ...
  • IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin vaikutukset vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksiin 

   Härkönen, Jesse (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön kuuluvan IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin käyttöönotolla odotetaan olevan vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksiin. ...
  • "IHAN ALUKSI EN EDES YMMÄRTÄNYT, ETTÄ KYSE OLI SAIRAUDESTA EIKÄ TYTTÄREN ITSEPÄISYYDESTÄ" : Omaisten saama tieto ja tuki läheisen sairastaessa syömishäiriötä 

   Näätänen, Katja; Levälä, Lotta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, saavatko syömishäiriöön sairastuneen omaiset mielestään tarpeeksi tietoa ja tukea läheistään hoitavilta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Työssä selvitettiin, minkälaista ...