• A Culture Comparison Based on Entrepreneurial Attitudes: A Comparison Between Finland and France 

   Piispanen, Markus (2019)
   The objective of this thesis was to identify the main cultural differences between Finland and France based on the attitudes towards entrepreneurship. Entrepreneurial attitudes of individuals are partly shaped by the culture ...
  • A Human-Following NAO Robot Using Python Programming Language 

   Liu, Shujun (2019)
   Robots are today studied by a growing number of research institutes to research of putting robots, especially humanoid robots, into the market that to replace traditionally human workers. Apart from this, robot is a powerful ...
  • A(H1N1)-potilaan hoito päivystyspoliklinikalla 

   Kangastupa, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko Vaasan pääterveysaseman päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunta mielestään saanut riittävästi tietoa ja ohjausta A(H1N1)-viruksesta, sekä millaiseksi hoitohenkilökunta arvioi ...
  • AACH läpimenon kehittäminen 

   Tuomaala, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oyj:n Delivery Center Vaasan Automated assembly cylinder head (AACH) –linjalle. AACH-linja on kokoonpanolinja, jossa osakokoonpannaan sylinterinkansia. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Aamiaistottumukset urheilulukiossa opiskelevilla tytöillä 

   Harjunen, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen aiheena oli aamiaistottumukset urheilulukiossa opiskelevilla tytöillä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko urheilevien nuorten aamiaisen syöminen säännöllistä, sekä miten se vaikuttaa heidän jaksamiseensa ...
  • ABB Oy:n sähkönjakeluautomaation ohjelmistojen ja sovellusten kartoitus 

   Saukkosaari, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin ABB Oy:n Sähkönjakeluautomaatioon. Työssä kartoitetaan yrityksen sovellukset ja ohjelmistot työroolien mukaan. Tämän lisäksi kartoitukseen haetaan sovellusten ja ohjelmistojen pääkäyttäjät ja ...
  • ABB suojareleiden tiedonsiirto koestustietokantaan 

   Niemi, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ tehtiin osana tavoitetta kehittää koestustyökalu, joka pystyy siirtämään tietoa ABB suojareleeltä koestustietokantaan ilman projektityökalua. Usein määräaikaiskoestustilanteessa asiakaskohtaista projektia ei ole ...
  • ABC - Kalkylering Case Oy Topfood Ab 

   Brommels, Björn (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med mitt lärdomsprov är att förklara och visa, hur man går tillväga när man skall göra en aktivitetsbaserad kostnadskalkyl, samt sedan göra en ABC-kalkyl vid Oy Topfood Ab. Kalkylen som jag har gjort kommer att visa, ...
  • ABC-kalkylering inom restaurangbranschen 

   Back, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med lärdomsprovet är att ta reda på, hur lönsamma produktgrupperna á la carte och pizza är för restaurang Strand-Mölle. Genom att göra en aktivitetsbase-rad kostnadskalkyl för båda produktgrupperna skall lönsamheten ...
  • ABC-kalkylering inom tjänsteföretag 

   Backman-Gutic, Elvira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Företaget X Ab grundades 1994 och till verksamheten hör fastighetsadministration och ekonomiförvaltning där disponentservice ingår. Jag har fått i uppdrag att göra en aktivitetsbaserad kostnadskalkyl. Kalkylen utförs för ...
  • ABC-Kalkyleringar inom byggnadsbranschen 

   Väkeväinen, Jonne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Syftet med detta lärdomsprov är att räkna lönsamheten mellan paroc och trä konstruktionhallar. Vilket som är billigare att bygga och vad byggtiden kommer vara på dom olika hallarna. I lärdomsprovets teoretiska del tas lika ...
  • Abrasiivin poistojärjestelmän suunnittelu 

   Savola, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli löytää toimiva ratkaisu abrasiivileikkauksesta tulevan hienojakoisen abrasiivihiekan poistamiseen vesileikkausaltaasta. Työ toteutettiin suunnittelemalla altaaseen kattava imuputkisto, ja ...
  • Abrasiivin poistojärjestelmän uusiminen 

   Pirttimäki, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö toteutettiin Ultracut OY-nimisessä yrityksessä, joka toimii vesileik-kausalalla. Ongelmana yrityksellä on vesileikkauksessa käytettävän abrasiivin kertyminen altaan pohjalle. Allas joudutaan kerran kuukaudessa ...
  • Absolute position measurement and control for Wärtsilä engine during slow turning 

   Irimescu, Doru-Stefan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis work was carried out for Wärtsilä Finland Oy’s Engine Performance and Control department of the Marine Solutions division. The paper studied the implementation of the absolute position measurement and control ...
  • Absorption Cooling with Rendering Plant Waste Heat 

   Juoperi, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this theses is to study the feasibility of an absorption chiller with rendering plant waste heat. This thesis was done for Recomill Ltd. Animal rendering is a very energy intensive process. By-products from ...
  • AC500 ja Compact HMI 

   Perälä, Joonas (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta käyttää ABB:n AC500 ohjelmoitavaa logiikkaa yhdessä ABB:n CompactHMI-valvomojärjestelmän kanssa. Näin saavutettaisiin kompakti ja edullisempi ohjausjärjestelmä. ...
  • ACADEMIC MINDFULNESS : A tool for performance, well-being, and personal growth 

   Nylund, Christian Carl-Robert (2019)
   The world is changing at a fast phase with new technologies, structures, and values that tend to cause overwhelm at the expense of our emotional and mental health. Our lives are filled with a constant stream of information, ...
  • Acceptance Theory on Mobile Services and Applications 

   Ghazizadeh, Sahar (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Mobile telecommunications and mobile services/applications have gone through fundamental changes after the introduction of new mobile network technologies such as 3rd and 4th generation (Long Term Evolution). At the same ...
  • Accounting Treatment of a Russian Subsidiary: Possible Issues and Improvement Areas : Case Company X 

   Finagina, Anastasiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis focused on identifying the issues and improvement areas of the accounts payable process of a Finnish company X and its Russian subsidiary. The theoretical framework presented a literature review on the topics ...
  • ACS880 toiminnallisuus 

   Harju, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ASC880:n toiminnallisuus. Työssä tutkittiin ACS880:n ja ACS800 eroja ja niiden vaikutuksia projekteihin. Erityisesti tutkittiin turvallisuusfunktioiden, asennustilan vaatima tila ja ...