- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2181-2200 / 4953

  • M-MARKET TAPIONTUPA, VIESTINTÄ- JA SISÄLTÖSTRATEGIA FACEBOOK-PALVELUUN 

   Lappalainen, Melina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön lähtökohtana on ollut luoda M-Market Tapiontuvalle Facebook-palveluun viestintä- ja sisältöstrategia. Opinnäytteessä perehdyn siihen, mitä viestintä- ja sisältöstrategian suunnitteluvaiheessa on otettava ...
  • Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukeminen : "Oma identiteetti tulee säilyttää vaikka missä asut." 

   Mantsinen De Macario, Riia; Hara, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen tukeminen. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää minkälaista tukea maahanmuuttajanaiset arjessaan tarvitsevat kotoutumisen edistämiseksi. ...
  • Maahanmuuttajien avuntarpeet maahanmuuton alussa 

   Tossavainen, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetytön tehtävänä oli selvittää Joensuun alueen maahanmuuttajien avuntarpeita kaupunkiin muuttamisen ja kotoutumisen alkuvaiheessa. Lisäksi tehtävänä oli selvittää, kuinka Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ...
  • MAAHANMUUTTAJIEN MATKA KOHTI TYÖLLISTYMISTÄ 

   Luhtaniemi, Matti; Ikonen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia työllistymisprosessistaan Joensuussa. Keskityimme erityisesti Kaiku-hankkeen rooliin maahanmuuttajien työllistymisessä. Opinnäytetyössä ...
  • Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen : Englanninkielinen opaslehtinen Suomen Punaisen Ristin Pluspisteestä ja sukupuolitaudeista 

   Räsänen, Sara; Sorvali, Alli (2019)
   Maahanmuuttajia ovat kaikki, jotka muuttavat omasta kotimaastaan toiseen maahan. Muuton taustalla voi olla erilaisia syitä, kuten vainot tai työ. Seksuaaliterveyteen kuuluu psyykkisen, sosiaalisen, fyysisen sekä emotionaalisen ...
  • Maahantulosäännösten kiertäminen lumeavioliitolla 

   Karttunen, Rita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä työssä käsiteltiin sitä, miksi lumeavioliittoja solmitaan ja mitä oikeudellista sääntelyä lumeavioliittoihin liittyy. Pääasiallinen tutkimuskysymys oli, miten lumeavioliitolla kierretään maahantulosäännöksiä. ...
  • ”Maailma ei kaadu jos vähän aikaa tekeekin jotain kivaa sen lapsen kanssa” VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VUOROVAIKUTUSTA TUKEVASTA RYHMÄTOIMINNASTA 

   Vattulainen, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta tukevasta ryhmätoiminnasta. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Liperin kunnan varhaiskasvatus- ja koulutustoimelle. Ihmeet ...
  • Maakostean betonin käyttö lattiarakenteiden pintabetonoinnissa 

   Muhonen, Eetu (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella maakostean betonin käyttöä kosteiden tilojen pintabetonoinnissa. Työssä tutkittiin millaisia laadullisia, ajallisia ja kustannuksellisia etuja saatiin maakostean betonin ...
  • Maalaussolun asetuksen kehitys 

   Hassinen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Abloy Oy:n Joensuun tehtaan Door Control -yksikön maalaussolun asetuksen vaihtoa. Työssä keskityttiin maalaamon ripustimien kehitykseen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen ...
  • Maanalaisen liikkuvan kaluston kunnossapidon varaosien varastoinnin kehittäminen 

   Manninen, Valtteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö tehtiin Pyhäjärvellä sijaitsevaan Pyhäsalmi Mine Osakeyhtiöön. Se on maanalainen kaivos, joka tuottaa asiakkailleen kupari-, sinkki- ja pyriittirikastetta. Yrityksen omistaa First Quantum ...
  • Maanjäristyksen kestävän liimapuurakenteen liitosten suunnittelu ja testaus 

   Julku, Harri; Hirvonen-Astikainen, Henna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli maanjäristyksen kestävän liimapuurakenteen liitosten suunnittelu ja testaus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululle. Toimeksiannon tavoitteena oli jatkokehittää olemassa olevia liitoksia ...
  • Maanrakennustyömaan laatukansion ohjeistus 

   Räsänen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä on laadittu maanrakennustyömaan laatukansion ohjeistus tuleville maanrakennustyömaalla työskenteleville vastaaville mestareille, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa laatukansion tekeminen. Lisäksi ...
  • Maaperän kunnostusmenetelmien teknistaloudellinen vertailu Krausen vanhan pylväskyllästämön alueelle Juuassa 

   Korhonen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä vertailtiin eri kunnostusmenetelmiä Juuassa sijaitsevalle vanhalle pylväskyllästämön alueelle. Työn tarkoituksena oli vertailun tuloksena saada paras mahdollinen kunnostusmenetelmä kohteelle. Työ toteutettiin ...
  • MAASAUNASTA KOTIKYLPYLÄÄN : Kodin peseytymistilojen muutos ja tulevaisuus 

   Mäkinen, Marita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena ovat kodin peseytymistilat. Työn tavoitteena on luoda skenaario, kuinka kodin peseytymistilat muuttuvat tulevien 10–20 vuoden kuluessa sisustussuunnittelun näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty ...
  • Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen – metsä elinkeinona Kainuussa -hankkeen vaikuttavuuden arviointi 

   Rautiainen, Ossi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2015 Metsätalouden koulutusohjelma Sirkkalantie 12 A 80100 JOENSUU 013 260 6900 Tekijä(t) Ossi Rautiainen Nimeke Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen – metsä elinkeinona Kainuussa -hankkeen ...
  • Maaseudun kehittämispäivä Kiteen Puhoksessa toisen asteen opiskelijoille 

   Luostarinen, Juho; Immonen, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä kuvataan, miten järjestettiin maaseudun kehittämispäivä toisen asteen opiskelijoille. Päivä pidettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Kiteen Koivikon eläintenhoitajien ryhmälle. Päivän teemana oli ...
  • Maaseudun Tulevaisuusriihi -koulutushanke osana pohjoiskarjalaisten maaseutualan toimijoiden ammatillista kehittymistä 

   Tarvonen, Tanja-Reetta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke, Maaseudun Tulevaisuusriihi, käynnistyi lokakuussa 2010. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan maaseudun ...
  • Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Leppävirran kunnan elinkeinotoimessa 

   Koponen, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka Leppävirran kunta voisi uudistaa elinkeinotoimen maaseutuyrityksille suunnattuja palveluita ja kuinka kunta pystyisi palvelemaan maaseutuyrityksiä paremmin. Leppävirta on noin 10 000 ...
  • Maastosuunnittelusovelluksen vaatimusmäärittelyt 

   Jumppanen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin vaatimusmäärittelyt maastosuunnitteluohjelmistoa varten PKSS Oy:lle. Tavoitteena oli määritellä ohjelmistolta vaadittavat ominaisuudet niin, että se tukee mahdollisimman tehokkaasti ...
  • Maasuodattamon mitoitus ja toteutus 

   Byckling, Jari (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin maasuodattamon suunnittelua, toteutusta ja muutosta lainsäädännön vaatimalle tasolle. Työssä toteutetaan kustannustehokas ratkaisu, jossa noudatetaan tämän hetken lainsäädäntöä. Suomessa ...