• Sensoritietojen lähettäminen LoRaWAN-verkossa 

   Tuomaala, Miikka; Turpeinen, Ville (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia LoRa-teknologiaa sekä hyödyntää sitä osana esineiden internettiä. Työn käytännön tavoitteena oli luoda päätelaite, joka lähettää sensoreilla mitattua tietoa LoRaWAN-verkossa. Aihe ...
  • Musiikki varhaiskasvattajan työssä : Tutkimus Vaasassa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien musiikin käytöstä sekä musiikkiosaamisesta 

   Tirkkonen, Heli (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten vaasalaisissa päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät musiikkia ja musiikkipedagogiikkaa työssään sekä heidän näkemyksiään musiikkiosaamisen ...
  • Smart contract – A promising use case for the adoption of blockchain 

   Nguyen, Anh (2019)
   Blockchain has been around for over a decade, however, the technology does not seem to have been adopted after a long time being in existence. The goal of this thesis was to get to study what are the barriers of the ...
  • Overview of IoT Security Challenges, Authentication, Encryption and Blockchain Solution 

   Pham, Chinh (2019)
   The modern world is experiencing a new industrial revolution, known as industry 4.0, where machines, storage systems and other production facilities are capable of operating, exchanging information and triggering actions ...
  • How Automation of Marine Invoicing Process Affects Productivity 

   Harju, Milla (2019)
   Tutkimuksen toimeksiantajana on taajuusmuuttajavalmistaja Vacon Oy, joka on osa Danfoss Group -konsernia. Tutkimuksen taustana on laivaluokitusten suosion kasvaminen tilauksissa ja tavoitteena on selvittää miten ...
  • Asfalttitöiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 

   Kero, Teemu (2019)
   Opinnäytetyön idea syntyi kesällä 2017 työskennellessäni silloisen Lemminkäisen (Nykyään YIT Teollisuus Oy) asfaltointi ja levityspään tuotannon työnjohtajana. Töiden aikana tuli usein tilanteita, joissa korostui ...
  • Satunnaisgeneraation käyttö peleissä 

   Lahtinen, Ville (2019)
   Tämän työn tarkoitus on tutkia, mitä satunnaisgeneraatiolla on luotu, ja mihin sitä kannattaa käyttää. Tästä työstä on tarkoitus myös käydä selväksi, mitä on satunnaisgeneraatio. Tavoitteena on myös selventää joitakin ...
  • Automatic Testing Scheduler 

   Lê, Nam (2019)
   This thesis evaluates Automatic Test Framework’s behavior when scheduling test case to run on real hardware sets. The company has a limited amount of test hardware sets for developers to manually choose to perform different ...
  • Developing a Restaurant Web Application Using JavaScript Libraries 

   Nguyen, Hien (2019)
   The food service industry has been transformed quickly due to the development of technologies and customer behaviors. The number of internet users increased significantly over the past few years and most customers use their ...
  • Values of Family Enterprises and Their Continuity 

   Syrjälä, Eveliina (2019)
   Arvojen merkitys ja vaikutus yritysten imagoon, tuottavuuteen ja kestävyyteen on kasvanut. Perheyritykset ovat tärkeitä suomalaiselle taloudelle ja siksi tämä tutkimus on kohdennettu tämän tyyppisiin yrityksiin. Arvojen ...
  • Auto Scaling Infrastructure for Fit Restaurant with Nginx and Docker 

   Ho, Hoang Phuc (2019)
   The thesis covered the infrastructure and back-end development for Ravintola Fit restaurant located in Jyväskylä. The aim of the study was to develop a good system where different parts of structure were bundled as standalone ...
  • Tilitoimistoalan muutos ja lisäpalveluiden tarve tulevaisuudessa 

   Ylinen, Juuso (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin tilitoimistojen kehittymistä, niiden käyttämiä ohjelmistoja sekä alan tulevaisuutta. Taloushallinnon digitaalinen kehitys on edennyt hitaasti, mutta nykyään tilitoimistot käyttävät yhä ...
  • Lumeavioliittojen kielteiset päätökset korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

   Saarela, Vera (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva lumeavioliitoista ja niihin liittyvistä ongelmista. Tutkimuksessa selvennetään lukijalle avioliittojen perustaa ja johdatetaan lumeavioliittoihin teorian sekä oikeustapausten ...
  • Customer Satisfaction Survey: Case 4Business Oy 

   Saajos, Antti (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää audiovisuaalisen toteutuksen alalla toimivan 4Business Oy:n asiakastyytyväisyyttä. 4Business on toimittanut monta mittavaa toteutusta eri asiakkaillensa, mutta yhtäkään asiakastyy ...
  • Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden talouden hallinta 

   Ojala, Jere (2019)
   Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, minkälainen on Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden taloudellinen tilanne ja miten he hallitsevat taloudellista tasapainoaan. Samalla selvitän opiskelijoiden talouden hallintaan ...
  • Kasvustrategian vaikutus liiketoiminnan kehittymiseen 

   Rauhala, Kyösti (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kilpailevien tilitoimistojen taloudellista tilannetta tilinpäätösanalyysin avulla ja pohtia kasvustrategian vaikutusta liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteena oli myös ...
  • Digitalisaatio ja pankkitoiminnan kannattavuus Suomessa 

   Lindfors, Antti (2019)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten digitalisaatio vaikuttaa pankkitoimintaan ja sen kannattavuuteen sekä onko perinteisillä suomalaisilla pankkitoimijoilla tulevaisuutta digitalisaation aiheuttamien muutoksien myötä. ...
  • Vertaistukea pelaaville nuorille 

   Marjamaa, Sanna (2019)
   Tutkimus tehtiin opinnäytetyötä varten ja sen tarkoituksena oli selvittää pelaaville nuorille suunnatun pienvertaistukiryhmätoiminnan kannattavuus ylläpitää tämän kaltaista toimintaa ja konkreettiset hyödyt, mitä nuoret ...
  • Opiskelijan osto- ja kuluttajakäyttäytymisen ekologisuus 

   Kallio, Aliina (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osto- ja kuluttajakäyttäytymisen ekologisuutta. Tutkimuksessa selvitetään opiskelijoiden osto- ja kuluttamistottumuksia uusien vaatteiden ...
  • Comparison and analysis of power plant construction project types: Brownfield vs. greenfield 

   Siironen, Markus (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastelen nk. Brownfield voimalaitos rakennusprojekteja, joka tarkoittaa yksinkertaistettuna projektia, jossa uusi voimalaitos rakennetaan yhdistämällä uutta tekniikkaa jo olemassa olevaan, edellisen ...