Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työyhteisö vetovoimaiseksi 

  Enberg, Tea; Mäntylä, Jaana (2019)
  Sosiaali- ja terveysalalla ovat käynnissä suuret organisaatiomuutokset. Aihe tähän tutkimukseen tuli sijaisten saatavuuden vaikeudesta sekä henkilökunnan hakeutumisesta muihin töihin tai yksiköihin. Sama ongelma koskee ...
 • Vertaistukiryhmänohjaus mielenterveyshäiriöistä kärsivien nuorten vanhemmille 

  Ahllund, Kirsi (2019)
  Tämä opinnäytetyö kertoo vertaistukiryhmän ohjauksesta vanhemmille, joiden nuorilla on mielenterveyshäiriöitä ja siitä miten vertaistukiryhmä voi auttaa läheistä jaksamaan ja miten vanhemmat kokivat vertaistukiryhmän. ...
 • Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottosuunnitelma päivittäistavarakaupan yrityksessä M&T Jussila Oy 

  Jussila, Markku (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän käyttöönottosuunnitelma päivittäistavarakaupan yritykseen M&T Jussila Oy. K-kauppiasyritysten toiminnan laatua tutkitaan ja ...
 • Toiminimiyrittäjyys: Taloushallinnon palvelut 

  Mäkinen, Hanna-Leena (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä toiminimen perustaminen vaatii, millaisia asioita tulee ottaa huomioon ja myös tarkastella yrittäjyyttä ja kyseessä olevaa toimialaa, eli taloushallinnon alaa, Suomessa. ...
 • THE DEVELOPMENT FOR AN ONLINE SHOP PLATFORM 

  Ruan, Yang (2019)
  E-commerce is increasingly blooming and over the last decade it has increasingly been changing the lifestyle of people around the world. With this in mind the aim of this thesis was to analyze, design, implement and test ...
 • Sosiaalisen median strategia verkkokaupalle 

  Setälä, Melina (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia sosiaalisen median strategia verkkokaupalle. Kohdeyrityksellä ei ole voimassaolevaa sosiaalisen median strategiaa. Yrityksellä on ollut vaikeuksia ottaa sosiaalisen median kanavia ...
 • Successful factors in increasing customer engagement for branded Facebook pages in Ho Chi Minh City 

  Hoang, Le Minh Huan (2019)
  The thesis aims to determine successful factors that marketers shall acknowledge in order to effectively increase beverage branded pages’ engagement with the customers. The case scenario is to increase customer engagement ...
 • Infant Growth Calculator : Android Mobile Application 

  Gessesse, Yemeskabeba Maru Jr (2019)
  The infant growth calculator android mobile application is a convenient application for parents with infant babies to check baby’s growth rate. The application allows the user to calculate baby’s weight gain rate, height ...
 • Progressive Web App in Enhancing App Experience: Life Care Insurance Claim Application 

  Nguyen, Phuong Hoa (2019)
  Developing a native application is an expensive solution. Programmers spend years learning to code heavy native apps and app owners usually invest a huge budget finding a development team. Therefore, an answer to this ...
 • Lean Six Sigma -menetelmän hyödyntäminen logistiikan asiantuntijatyössä 

  Koskinen, Janika (2019)
  Opinnäytetyön aihe syntyi omasta mielenkiinnosta ja omasta ammatillisesta kehittymisestä. Lean Six Sigma on suosituin kehittämismenetelmä tällä hetkellä. Siinä yhdistyvät Lean ja Six Sigma -menetelmät. Tämän opinnäytetyön ...
 • Baby blues ja synnytyksen jälkeinen masennus : Opaslehtinen vanhemmille 

  Hämäläinen, Krista (2019)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa neuvolan asiakkaina oleville äideille opaslehtinen, joka käsittelee synnytyksen jälkeistä baby bluesia ja masennusta. Yli puolet äideistä kokee mielialan ...
 • DecSecOps: Turvallisempaa ketterää sovelluskehitystä 

  Rämö, Mikko (2019)
  Työ toteutettiin CGI Suomi Oy:lle ja tarkoitus oli tuoda esiin sovelluskehityksen hyviä tapoja ja tekniikoita, jotka edistäisivät sovelluskehityksen turvallisuutta esittelemällä DevSecOpsin teemoja sovelluskehityksestä ...
 • Kuntotutkimuksen prosessikaavio 

  Tervo, Tommi (2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on laatia prosessikaavio kuntotutkimukselle. Tästä opinnäyteyöstä uusi työntekijä saa kattavan ohjeistuksen niin teoriassa kuin käytännössä kuntotutkimuksen suorittamiseen. Opinnäytetyössä ...
 • Moottorin painotiedon merkitys vientiprosessin eri vaiheissa. 

  Halmeenpää, Eveliina (2019)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona ABB Oy Vaasan Motors and Generators -yksikölle. Toimeksiantajalla oli ollut käsitys, että moottoreiden painotiedot saattavat sisältää painoheittoja, mutta syytä miksi ja kuinka ...
 • Celonis-sovellus, hyödyt ja mahdollisuudet ABB Motors-liiketoimintayksikössä 

  Auranen, Vili (2019)
  Isoissa yrityksissä datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti ja datan käyttäjille on luotu uusia sovelluksia, joilla hyödyntää dataa. Tässä työssä tutkitaan Celonis-sovellusta ja sen hyötyjä ja mahdollisuuksia ABB Motors ...

Näytä lisää