Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Yhden ensihoitajan yksikön toimintamalli Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle  

  Kallio, Jouni; Mietola-Niskanen, Jenna (2019)
  VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma  TIIVISTELMÄ  Tekijä  Jouni Kallio & Jenna Mietola-Niskanen  Opinnäytetyön nimi Yhden ensihoitajan yksikön ...
 • Nuorten seksuaaliterveys Laihian yläkoulun terveyspäivä 

  Lo Giudice, Antonella; Okkonen, Laura; Lehtonen, Riina (2019)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa seksuaaliterveysopetusta kahdeksasluokkalaisille Laihian yläkoulun terveyspäivässä. Tavoitteena oli lisätä nuorten tietoa seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista, ...
 • Ikääntyneen seksuaaliterveyden tukeminen Vaasan kaupungin kotihoidossa 

  Aho, Terhi; Ahlvik, Ulla (2019)
  Ikääntyneillä on oikeus saada seksuaaliterveyttä edistävää tietoa, neuvontaa sekä terveyspalveluita. Ikääntyneen seksuaaliterveyden tukemisesta kotihoidossa ei kuitenkaan löydetty aiempaa tutkimustietoa. Tämän opinnäytetyön ...
 • Effects of Mobile Commerce on Customer Usage Intention: An Empirical Study in Viet Nam 

  Tran, Quynh Tien (2019)
  Mobile commerce has been rapidly developing in the recent years and it plays an important role in many aspects. In Vietnam, there are limited studies researching mobile commerce and its impacts. Therefore, this study aimed ...
 • Yhteistyörobotin käyttöönotto testaussolussa 

  Koivisto, Lassi (2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty vaasalaiselle Ampner Oylle. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja luoda konseptimalli yhteistyörobotilla automatisoidusta piirilevyjen testaussolusta. Tavoitteena oli, että valmiin mallin pohjalta ...
 • X10+ –Industrial Level Data Collection and Cloud Connectivity Solution 

  Lahti, Antti; Lahti, Antti (2019)
  Opinnäytetyö tehtiin ARNON Oy:lle. Työn aiheena oli suunnitella palomuuriratkaisu teollisuuden laitevalmistajille tarjottavaan tiedonkeruujärjestelmään. Tiedonkeruujärjestelmän tärkein tehtävä on siirtää kerätyt tiedot ...
 • Taidetalon kuntotutkimus ja korjausehdotus 

  Hautala, Ville (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kuntotutkimus ja korjausehdotus vuonna 1930 rakennettuun Kauhavan kaupungin kiinteistöön. Kuntotutkimuksen tukena kohteeseen suoritettiin lämpökamerakuvaus ja pintakosteusmittaus sekä ...
 • Lasten kotisairaala suomalaisessa hoitotyön kontekstissa 

  Luoma, Elli (2019)
  Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Vaasan keskussairaalan kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä laadullinen tutkimus aiheesta lasten kotisairaala ja selvittää, millaisena lasten kotisairaala näyttäytyy suomalaisessa ...
 • Valvontajärjestelmä kansallispuistoon: lauhanvuori 

  Heinonen, Kati (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mikä on paras mahdollinen valvontajärjes-telmä metsäpeurojen palautustarhalle kansallispuistoalueelle. Tutkimus on osa MetsäpeuraLIFE–hanketta, jonka tavoitteena on palauttaa metsäpeura ...
 • Buidling an IoT application using Amazon Web Service 

  Do, Minh (2019)
  The Internet of Things Technology is growing and becoming more popular in this digital system era. This technology is connecting physical world into the Internet in order to boost the productivity or efficiency of countless ...
 • Terveydenedistämistapahtuma päihteistä Laihian yläkoululla 

  Nappari, Jani (2019)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää Laihian yläkoulun 7- luokkalaisille päihteisiin liittyvä terveyden edistämistapahtuma. Terveystapahtuman oppimistavoitteet olivat seuraavat: oppilaat tietävät ...
 • Jätehuoltosuunnitelma 

  Launonen, Katri (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia jätehuoltosuunnitelma Porin prikaatille. Jätehuoltosuunnitelma on laaja kokonaisuus Porin prikaatin toimipisteistä, joihin kuuluvat Säkylän varuskunta, Niinisalon varuskunta, ...
 • Platform Design in NX / TC : Possibilities to Utilize NX/Teamcenter as a Platform Design Application 

  Injal, Shahu (2019)
  This project was done in co-operation between the Customer and Citec Oy. The main objective of this thesis was to identify and check possibilities to utilizing NX /Teamcenter for service platform design. The found facts ...
 • Kääminnän toimintaverkoston laadunvarmistaminen 

  Luhtala, Laura (2019)
  Opinäytetyön tarkoituksena oli kehittää mittauspöytäkirja staattoreiden valmistukseen. Tällä mittauspöytäkirjalla halutaan parantaa alihankkijoilta tulleiden staattoreiden laatua. Tällä hetkellä käytössä oleva mittauspöytäkirja ...
 • Lisä- ja muutostöiden muodostuminen ja seuranta kokonaishintaurakoissa 

  Aho, Aki (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lisä- ja muutostöiden muodostumista hankkeen aikana. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman selkeä tarjouslomake tilaajan ja urakoitsijan välille. Lisä- ja muutostöiden muodostumisen ...

Näytä lisää