Vaasan ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Mandatory documents management 

  Quoc Huy, Nguyen (2020)
  In order to deliver competitive solutions, which enhance the long-term benefit of the customers, contract management processes are created. These processes are guideline for personnel and activities to follow. There are ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Meillä vaan leikitään : varhaiskasvattajan rooli 0-3-vuotiaan lapsen vapaassa leikissä 

  Rintala, Marita (2024)
  Tämä opinnäytetyö liittyy varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa tutkimuskysymysten avulla, miten kasvattaja päiväkotiympäristössä osallistuu 0–3-vuotiaiden lasten vapaaseen ...
 • Itsellinen äitiys : opas äitiys- ja ehkäisyneuvolaan 

  Penttilä, Elina; Nikula, Emilia (2024)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa ja tuottaa opas itsellisestä äitiydestä. Oppaan tavoitteena oli valmis tietopaketti neuvolaan, joka toimii terveydenhoitajien työn tukena sekä itsellistä ...
 • Isien kokemukset Vaasan isäneuvolasta 

  Antila, Kerttu; Björklöv, Fiina (2024)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Vaasan isäneuvolan asiakkaiden kokemuksia isäneuvolasta. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää isäneuvolan toiminnan ja isien tukemisen suunnittelun ...
 • Luovan tanssin vapauttava voima päiväkodin strukturoidussa arjessa 

  Halla-aho, Milla (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää luovan tanssin mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa lapsen myönteisen minäkäsityksen syntymisen tukemisessa sekä tarjota materiaalia tanssituokioiden pitämiseen. Tämän lisäksi ...
 • Domain Specific Data Quality Framework 

  Raja, Komal (2024)
  Organizations are generating large volumes of data, including structured and unstructured types from various sources. Financial institutions, which rely heavily on accurate data, face unique challenges that require more ...
 • Alle 3-vuotiaiden liikuntapedagogiikka 

  Aalto, Armi (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallisuuskatsaus alle 3-vuotiaiden liikunta pedagogiikasta. Tavoitteena oli selvittää tutkimuksen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulosten avulla. Millaisia ovat alle ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Environmental Monitoring System For Greenhouses 

  Silvola, Samuel (2024)
  This project addresses the need for sustainable gardening by developing an integrated wireless environmental monitoring system for greenhouses. The aim is to optimize plant growth through real-time monitoring of temperature, ...
 • "Siis mut on niin luotu olee esillä!" : Nuorisoyhteistyö Seitin paikallistoiminnan nuorten tapahtuma 

  Ahlskog, Anna; Ahlskog, Sara (2024)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa Nuorisoyhteistyö Seitin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan paikallistoiminnan nuorten osallisuutta, tuoda yhteen eri kielitaustan omaavia nuoria sekä tehdä Seitin ...
 • Automatisoitu koestusjärjestelmä AQ-100 

  Kattelus, Juho (2024)
  Työssä suunnitellaan ja rakennetaan suojareleiden automatisoitu koestusjärjestelmä. Järjestelmä pystyy koestamaan vain AQ-100 sarjan releitä. Työn alussa suunnitellaan johdotus ja järjestelmän muotoilu. Tämän jälkeen ...
 • Elämää nepsy-lapsen kanssa : opas vanhemmille 

  Borisov, Anfisa (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas neuropsykiatrisista häiriöistä Pohjanmaan hyvinvointialueen lastenpsykiatrian osaston hoitohenkilökunnan työn tueksi. Tavoitteena oli tuottaa hoitohenkilökunnalle opas, ...
 • Sähkökeskuksen uusinta ATEX-tilaan : suunnitelma keskuksen päivitykseen 

  Huupponen, Niko (2024)
  Opinnäytetyö tehdään leipomolle ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia suunnitelma sähkökeskuksen uusinnasta ATEX-tilaan, jossa sijaitseva keskus päivitetään IP-luokituksiltaan tilaan sopivaksi ja nykypäivän ...
 • Työskentely kotisairaalassa sairaanhoitajan näkökulmasta 

  Heikkilä, Riikka (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa, minkälaista työskentely kotisairaalassa on sairaanhoitajien näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia vaikutuksia vuorotyön tekemisellä on kotisairaalan ...
 • Työntekijöiden perehdytyksen merkitys organisaatioon sitoutumisessa 

  Kiippa, Tony (2024)
  Tämä opinnäytetyö tutkii perehdytyksen roolia ja merkitystä organisaation toiminnassa ja työntekijöiden sitoutumisessa. Siinä käsitellään kolmea tutkimuskysymystä: 1. Miten perehdytysprosessi vaikuttaa työntekijöiden ...
 • Brain Drain in Lebanon : a Case Study 

  Saab, Tiia (2024)
  Global migration of highly educated individuals from one country to another is called brain drain. The purpose of this thesis was to study the emigration of the highly educated Lebanese in the crises-stricken 21st ...

Näytä lisää