Uusimmat viitteet

 • Tilitoimistoalan houkuttelevuus ja sen lisääminen 

  Hakala, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tilitoimistoala on muutoksen alla ja tämän myötä ala tarvitsee jatkuvasti lisää osaavaa työvoimaa. Ala kärsii kuitenkin houkuttelevuusongelmasta, jonka myötä alan kiinnostavuus nuorten keskuudessa vähenee. Tämän opinnäyteyön ...
 • Vaaratapahtumailmoitusten aiheet ja jatkotoimenpiteet psykiatrisessa hoitotyössä 

  Vähäjylkkä, Maija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Iso-Britannialaisen National Patient Safety Agency -organisaation määritelmän mukaan, vaaratapahtuma tarkoittaa potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle. ...
 • 3D-poimintaprojekti 

  Kujanpää, Joel; Pentinmäki, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä tutkielma-aiheinen työ konenäöstä sekä koulun laboratorioon hankittavasta 3D-konenäköjärjestelmästä, joka kommunikoi ja työskentelee teollisuusrobotin kanssa. Tavoitteena myös tehdä ...
 • Kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan muutos asiakkaan näkökulmasta 

  Karjanmaa, Emmi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen siirtyi Auralle, Vaasan setlementtiyhdistykselle, toukokuussa 2017. Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miten asiakkaiden mielestä Auran toiminta mahdollisesti eroaa aikaisemman ...
 • Investigation of Data Collecting Possibilities in Engine Test Run 

  Karhula, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was done for Wärtsilä’s Delivery Centre Vaasa development department. The sensor data collected from engine test runs is stored only temporarily after the test run and it is difficult to access. The need to ...
 • The Impact of Change Management on Organizational Success 

  Ageng'o, Shadrack (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  ABSTRACT Author Ageng’o Shadrack Okemba Title The Impact of Change Management on Organizational Success Year 2018 Language English Pages 49+5 Name of Supervisor Peter Smeds The objective of the ...
 • Varhaiskasvattajien toiveita lastensuojelun kanssa tehtävään monialaiseen yhteistyöhön 

  Reijonen, Iida (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvattajien toiveita liittyen lastensuojelun toimintaympäristössä työskentelevien kanssa tehtävään monialaiseen yhteistyöhön. Tarkoituksena oli selvittää, mitä ...
 • Alaikäisen asema perinnönjaossa 

  Lehmus, Heli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee lapsen asemaa perinnönjaossa ja sitä, kuinka prosessi muuttuu, kun mukana on alaikäisiä pesänosakkaita. Tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään perinnönjakoprosessi alusta loppuun yleisesti sekä ...
 • Laihian yläkoulun terveyspäivä: Nuorten uni 

  Rauha, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää opetusta unesta osana yhteistä Laihian yläkoululla järjestettävää terveyspäivää. Tämän opinnäyte-työn osuutena oli toteuttaa opetustapahtuma, joka käsitteli ...
 • Pilotti-kokoonpano: layoutsuunnittelu moottorikokoonpanossa 

  Mäkelä, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Delivery Center Vaasa (DCV) Pilotti kokoonpanotehtaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa nykyisen layoutin ongelmakohtia, niin moottoreiden kokoonpanosolujen kuin ...
 • Tyttöjen kehitys murrosiässä : Oppitunti 5.-6.-luokkalaisille tytöille 

  Silver, Elina; Tuikkala, Heljä (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti Sievin, Lauri Haikolan ja Korhosen alakoulujen, 5.–6.-luokkalaisille tytöille murrosiän muutoksista. Oppitunnin tavoitteena oli lisätä tyttöjen tietoisuutta ...
 • Myymälän sijoittumiseen vaikuttavat syyt : Case Lapua 

  Rosbacka, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Lapualla jo olevilta myymälöiltä, miksi ne ovat valinneet sijainniksi juuri Lapuan? Lisäksi tarkoitus on selvittää uusilta myymälöiltä, joita ei vielä ole Lapualla, mitkä tekijät ...
 • Building Advisor Analytics-analytiikkatyökalun käyttöönotto Hovikruunussa 

  Kinnunen, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Kiinteistö Oy Hovikruunun kiinteistönhallintajärjestelmää täydentävän analytiikkatyökalun (Building Advisor Analytics) laitetietokannan tiedonkeruuvaihe ja käsitellä, sekä ...
 • Asiakkaiden odotukset pankin puhelinpalvelusta ja niihin vastaaminen : Case: Nordea 24/7 Vaasa 

  Marttila, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nordean henkilöpuolen puhelinpalvelukeskus Vaasassa. Nordean siirtyminen kohti digipankkia on luonut muutoksia Nordean arvomaailmaan sekä sisäisiin toimintamalleihin. Tavoitteena ...
 • INTIALAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KOKEMUKSIA VAASAN TERVEYDENHUOLTOPALVELUISTA 

  Kunwar, Bishow (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu jatkuvasti ja sen vuoksi asioiden selvittäminen saattaa olla välillä haasteellista. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kerätä Vaasassa asuvien intialaisten maahanmuuttajien ...

Näytä lisää