Vaasan ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • The Elder Scrolls -Pelisarjan kehitys 

  Laitinen, Leo (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kahta peliä The Elder Scrolls sarjasta, nimeltään The Elder Scrolls IV: Oblivion ja The Elder Scrolls V: Skyrim. opinnäytetyö valittiin, koska aihealue on tuttu ja haluttiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Polar Flow -palvelun käyttöliittymän kehittäminen 

  Matti, Soikkeli (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uusi aloitussivu Polar Flow -palveluun. Tämän lisäksi tarkoituksena on dokumentoida Polar Flow -verkkopalvelun frontend teknologioita ja arkkitehtuuria sekä käydä läpi, miten ...
 • Palkanlaskijan kehittyminen palkka-asiantuntijaksi 

  Ojala, Iida (2022)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin palkanlaskijan monipuolisia työtehtäviä keskisuuressa yrityksessä, joka tarjoaa ulkoistettuja palkkahallinnon palveluita asiakasorganisaatioille. Työtehtäväni koostuivat asiakkaiden konsultoimisesta ...
 • "Olet poissa viereltäni, muttet sydämestäin milloinkaan": henkirikoksen uhrien läheisten kertomuksia traumaattisesta surusta 

  Sahala, Inka; Pitkänen, Jemina (2022)
  Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia traumaattista surua. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n, eli Huoman kanssa. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta aiheesta sekä saada ...
 • Vaasan ammattikorkeakoulun verkkosivuston testaus ja arviointi 

  Lindholm, Touko (2022)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin käytettävyyttä, käytettävyyden arviointimenetelmiä, käytettävyystestauksen prosessia sekä suoritettu käytettävyystestaus Vaasan ammattikorkeakoulun verkkosivustolle. Käytettävyystestaus ...
 • Customer Behavior Influential Factors & How Coffee Brands Attain Customer Loyalty 

  Bui, Anh (2022)
  Due to the rise of coffee consumption around the world, many coffee brands may have difficulties in gaining a number of loyal customers while competing with other brands. With the purpose of answering the concern they have, ...
 • Vastuullisuuden periaatteiden vaikutus piensijoittajan sijoituspäätökseen 

  Louko, Juho (2022)
  Tutkimuksessa selvitetään vastuullisuuden periaatteiden vaikutusta piensijoittajan sijoituspäätöksiin. Tavoite on selvittää, vaikuttaako sijoituskohteiden vastuullisuus ja se, miten sijoituskohteet noudattavat vastuullisuuden ...
 • Exporting Vietnamese rice to China 

  CAO, LONG (2022)
  Barriers and opportunities when exporting Vietnamese rice to China. The thesis was carried out with the aim of recommending ways to increase the amount of rice, especially when China and Vietnam have signed trade agree ...
 • Web3 osana markkinointia 

  Palo, Matias (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia pinnalla olevien web3-teknologioiden ilmiötä ja niiden tuomia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Työn taustalla on oma mielenkiinto aihetta kohtaan, kuin myös sen ajankohtaisuus uusien ...
 • What is Branding: Finding Differences Between Theory and Practice 

  Akhtarina, Alina (2022)
  The paper revolves around finding differences between theoretical material about branding, opinions of experts in branding and consumers - the people for whom the branding was created. To see a full image of the definition ...
 • Asiakaskannattavuuslaskentamalli toimintolaskennan keinoin: case teollisuusalan yritys 

  Kossila, Iida (2022)
  Asiakaskohtaisen kannattavuuden selvittäminen on tärkeää yrityksille. Toimintolaskennan avulla yleiskustannukset saadaan todenmukaisemmin jaettua asiakaskohtaisesti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kohdeyritykselle ...
 • Keskijänniteverkkomallin päivitys 

  Sorvala, Sami (2022)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin VEO Oy:lle. Opinnäytetyössä suunniteltiin uusi 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkomalli Vaasan ammattikorkeakoulun laboratorioympäristöön Technobothnialle. Jakeluverkkomallissa mallinnetaan ...
 • Lukioikäisten kokema stressi ja sen hallintakeinot 

  Juolahti, Jenni; Kankaanpää, Anu; Koivisto, Nelli (2022)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli järjestää aktivoiva luento pohjalaiseen lukioon osana oppilaiden terveystiedon kurssia. Luennon lisäksi strukturoidun kyselylomakkeen avulla selvitettiin stressin ...
 • Kansainvälisen maksuliikenteen maksutapojen digitalisaatio 

  Toppari, Anuliina (2022)
  Tämä tutkimus toteutettiin, jotta saataisiin tietoa kansainvälisessä maksuliikenteessä käytettyjen maksutapojen, remburssin ja maksumääräyksen kehittymistä digitaaliseen muotoon. Tutkimuksessa tutkittiin erityisesti ...
 • Jäähdytysjärjestelmien selvitystyö 

  Nykänen, Teemu (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tuotantotestauksessa käytettävien vesiasemien suorituskyky eri järjestelmiin nähden. Työn alussa esitetään pumppaustekniikan kytkentä- ja säätömahdollisuuksia sekä virtausvastuksien ...

Näytä lisää