Viimeksi lisätyt Humanistinen ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 3619

  • Opinnäytetöiden vuosikirja 2022 – Yhteisöpedagogi YAMK 

   Kiuru, Hanna
   Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja : 154 (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2023)
  • Lehtori Moti. Chattibotti apuopettajana verkko-opetuksessa 

   Järvensivu, Anu; Dookie, Gyan; Järvensivu, Josefiina
   Aikuiskasvatus : 4 (Aikuiskasvatus, 2022)
  • Mitä VIP-vieras todella haluaa: VIP-tapahtumien kehittäminen kuluttajamarkkinoille 

   Puska, Iida (2023)
   Opinnäytetyössäni suunniteltiin elämyksellisen VIP-tapahtuman raamit vuodesta 2016 asti toiminnassa olleelle helsinkiläiselle VIP-tapahtumatuotantoyritys TMG Events Oy:lle. VIP- tapahtuman raameja voidaan jatkossa käyttää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tekoälyn ja automaation hyödyntäminen henkilöstövuokrauksen rekrytointiprosesseissa 

   Mäkelä, Elli-Noora (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tekoälyn ja automaation vaikutusta rekrytointiin. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, miten tilaajayrityksessä on onnistuttu siirtymävaiheessa, kun yrityksen käytössä ollutta rekrytoinnin ...
  • Brändin luominen osuuskunnalle 

   Veteläinen, Sanna (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda perustettavalle osuuskunnalle brändi, jotta toiminnan aloittaminen ja markkinointi olisi selkeää. Osuuskunnan jäsenet eivät olleet yhdessä pohtineet syvällisemmin toiminnan ...
  • Yhdenvertaisuus näyttelijöiden kokemana Teatteri Sisaressa: kuinka yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan edistää teattereissa. 

   Canth, Pia (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yhdenvertaisuuden toteutumista Teatteri Sisaressa. Nykytilan selvittämisen lisäksi tarkoituksena oli kehittää erilaisia toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta voidaan tukea ...
  • Kohti vastuullisia tapahtumia: Tampereen tapahtuma-alan nykytila ja ohjauksen kehittäminen 

   Stortz, Jessica (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tampereella tapahtumia järjestävien tahojen vastuullisuusosaamisen nykytilanne sekä kartoittaa toimijoiden tarve Tampereen kaupungin tarjoamille ohjaukselle ja ohjeille liittyen ...
  • Tapahtuma-aitioiden myynnin kehittäminen: case Tappara 

   Koskela, Katja (2023)
   Tamhockey Oy (jatkossa: Tappara) on vuonna 1955 perustettu jääkiekkoseura, jonka kotihalli vaihtui Hakametsän jäähallista Nokia Arenaan loppuvuodesta 2021. Muuton myötä moni toimintamalli muuttui ja uusia myyntituotteita ...
  • Johtamisen paradokseja Helsingin ortodoksisessa seurakuntatyössä 

   Aminoff, Kristiina (2023)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Helsingin ortodoksien seurakunnan johtamiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden suhdetta toisiinsa kokemusten ja teorian valossa. Tutkimushypoteesina on, että seurakunnan johtamiseen vaikuttavat ...
  • Taitovalmentajat Omakehu-hankkeessa: taitovalmentajien perehdytys ja konsepti 

   Salminen, Katja (2022)
   Omakehu-hanke (2020-2023) on Humanistisen ammattikorkeakoulun oma hanke, jossa pyritään voimauttamaan syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia miehiä sanataiteen avulla. Omakehu-hankkeessa osallistujien työskentelyä ...
  • TikTok mainoskanavana 

   Röksä, Jarmo
   Nuorisotyö : 1 (Suomen nuorisoseurat, 2022)
   TikTokissa mainostaminen on ollut suomalaisille organisaatioille mahdollista sykystä 2021 alkaen. Artikkelissa esitellään TikTokia mainoskanavana sekä kerrotaan, miten organisaatio pääsee mainonnassa alkuun sekä esitellään ...
  • Twitterin jälkeinen maailma 

   Röksä, Jarmo
   Nuorisotyö : 3 (Suomen nuorisoseurat, 2022)
   Miljardööri Elon Musk osti sosiaalisen median palvelun Twitterin marraskuussa 2022. Twitter on profiililtaan erilainen somekanava. Siellä viihtyvät erityisesti ns. mielipidevaikuttajat ja eliitti. Twitterin käyttäjämäärä ...
  • Digisti Yhdessä 

   Tompuri-Kareinen, Leena (2022)
   Digitaidot ovat välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa, puhutaan uudesta työelämätaidosta. Digitaitoja tarvitsevat lähes kaikilla työpaikoilla mutta myös arjessa päivittäin. Digitaitoja tarvitsevat niin lapset, nuoret, ...
  • Humakin Blogit 

   Muhonen, Johanna
   Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja (2022)
  • Humakin Blogit 

   Muhonen, Johanna
   Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja (2022)