Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa ainoastaan Humakin tietoverkossa.

Uusimmat viitteet

 • Analysing the understandability of news "with" and "in" Sign Language: subtitle 

  Linder, Stephanie (2023)
  The Australian Deaf Community faces limited and often compromised information access, specifically distributing news to Deaf signing audiences. This results in a dependence on interpreting as the primary source of information ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Exploring Sign Language Interpreting Preparation in an Institutional Setting 

  Horváth, Krisztina (2023)
  The need for additional foreign languages in sign language interpreted assignments is growing, however interpreter training is not always including this aspect in the curriculum (Leeson, et al., 2014). This case study aims ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Explore the wilderness: Development and promotion of culinary adventure workshop and creative cookbook By Publishing Finnish Wild Food Cookbook and Promoting the Course 

  Larkin, Philip (2023)
  The purpose of this paper is to focus on the most common wild foods from the forests in Finland. We started with the basic survival knowledge that engaging in outdoor activities. Furthermore, it extends to life aesthetics ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Toiminnallisuuden lisääminen Malmin lastenkodin pienyksiköissä 

  Leppänen, Tiina; Rantala, Iia (2023)
  Tässä opinnäytetyössä yhteistyökumppanina toimi Malmin lastenkoti. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sijaishuoltopaikassa asuvien lasten, sekä henkilöstön kokemuksia toiminnallisuudesta ja sen toteutumisesta. Tarkoitus ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Pandemian vaikutus tapahtumatuotantoon nuorisotaloilla 

  Ben Cheikh Ahmed, Linda (2023)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan pandemian vaikutusta tarkemmin Pohjoisen nuorisotyöyksikön kolmen nuorisotalojen tapahtumatuotantoon, erityisesti nuoriso-ohjaajien näkökulmasta pandemian aikana. Tutkimuksen keskiössä ovat ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rekrytoinnin avaimet ja tulevaisuuden työtaidot. Miten kasvattaa laadukasta varhaiskasvatusta ja pieniä tarinoita varrelta virran. 

  Enström, Nora Elisabet (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten voisi rakentaa laadukasta varhaiskasvatusta. Samalla perehdyin myös rekrytoinnin haasteisiin sekä rakenteisiin, että rekrytoinnin toivottuihin tuloksiin. Tulevaisuuden työtaidot ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Digitaaliset materiaalit ja -palvelut työsuojelun luottamushenkilöiden osaamisen tukena 

  Lohiniva, Mari; Palttala, Nina (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ammattiliiton verkkosivujen työsuojeluaineiston ja palveluiden tarvetta. Työn tilaajana oli Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry. Työn tavoitteena oli kehittää liiton intranet verkkosivuston ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Skolan som arena för mellanmänskliga möten och meningsfull fritid: case Skolan i mitten 

  Ticklén, Ida (2023)
  Detta examensarbete är gjort som kvalitativ fallstudie kring frågan ”Kan skolan och meningsfull fritid vara under samma tak och ge till varandra?”. Beställare är projektet Skolan i mitten (SKIM) på Mörsils skola i Åre ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Selvitys koulunuorisotyöstä Sipoonlahden koulussa 

  Huovinen, Noora (2023)
  Opetukseen sitouttamattomien aikuisten määrää kouluyhteisöissä on pyritty lisäämään viime vuosien aikana. Kouluyhteisöissä on huomattu, että oppilaat kaipaavat turvallisten aikuisten kohtaamisia yhä enemmän heidän arjessaan. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Career Boost -koulutuspolun kehittäminen: täydennyskoulutus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille 

  Kivekäs, Nea (2023)
  Career Boost Taloushallinnon osaajille on Metropolia ammattikorkeakoulussa vuonna 2021 käynnistynyt koulutuspolku, joka on suunnattu taloushallinnon osaamista omaaville korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Tämän ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sisustussuunnittelutiimin kehittämissuunnitelma: toimenpide-ehdotuksia tiimitoiminnan kehittämiseen 

  Juntunen, Tiina (2023)
  Alati muuttuvassa maailmassa yritysten toimintaa on kehitettävä jatkuvasti. Luovia palveluja tuottavien yritysten on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota asiakaslähtöisyyteen ja innovatiivisuuteen, jotta ne voivat menestyä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kriisikansio 

  Timonen, Tiina (2023)
  Opinnäytetyönä on tehty kriisikansio Juuan kunnan nuorisopalveluille jota ei aikaisemmin ole ollut. Toiselta nimeltään sitä kutsutaan tehostetun nuorisotyön suunnitelmaksi joka on nuorisotyöntekijöille tehty tueksi ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hakijakokemuksen tutkiminen ja kehittäminen palvelualan yrityksessä 

  Kallio, Maija (2023)
  Opinnäytetyöni on tilaustyö palvelualalla valtakunnallisesti toimivalle yritykselle. Opinnäytetyöni tavoitteena on ollut tutkia, kuinka tyytyväisiä kohdeyrityksen työnhakijat ovat olleet hakuprosessiin kokemuksensa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Laulujen kaupunkikierros: kulttuurimatkailutuotteen kehittäminen 

  Kursula, Maria; Pietilä, Eeva (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda tilaajalle kävelykierros, joka pohjautuu kulttuuriin ja Helsingin historiaan. Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, produktista sekä kirjallisesta osiosta, jossa on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sateenkaaritietoinen nuorisotyö 

  Haapakorva, Katri (2023)
  Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokevat syrjintää yhteiskunnassamme vielä nykypäivänäkin. Tämä syrjintä johtaa inhimilliseen kärsimykseen. Samanaikaisesti kasvatusalan ammattilaiset taas kokevat tiedon ja koulutuksen ...

Näytä lisää