Collections in this community

Recent Submissions

 • Vulvatar 

  Hautamäki, Marja; Hautamäki, Marja (2019)
  Opinnäytetyö käsittelee Vulvatar-veistoksen prosessinomaista työskentelyä ja työskentelyn eri vaiheita, sekä vulvaan liittyviä kansanuskomuksia ja symboliikkaa. Aluksi kerrotaan eri symboleista, joita rinnastetaan ...
 • Kuluttajakäyttäytyminen Porin ruokaravintoloissa – kohteena Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat 

  Toukonen, Minttu (2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin opiskelijoiden kuluttajakäyttäytymistä Porin ruokaravintoloissa. Tavoitteena oli ymmärtää paremmin opiskelijoiden tarpeita, haluja, toiveita ja mielipiteitä Porin ruokaravintolamaailmasta. ...
 • Ajatuksia taiteen luomisesta 

  Valle, Miiro (2019)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin kehitystäni taiteilijana, taiteen luomisen prosessia, abstraktin maalauksen aiheuttamaa pareidolia-ilmiötä ja kollaasitekniikan käyttöä. Läpi käytiin myös idean syntymistä ja taiteeni ...
 • Yrityksen tietoturvan päivittäminen 

  Kaivola, Waltteri (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli syventyä yritysten tietoturvaan ja sen kehittämiseen. Opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisia digitaalisia ja fyysisiä uhkia, joita yritys voi toiminnassaan kohdata. Uhkien esittelyn ohella ...
 • Liiketoimintasuunnitelma : Kakku- ja viinibaari Noana 

  Laaksonen, Eveliina (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma aloittavalle yrittäjälle. Opinnäytetyö sisältää yrityksen perustamisprosessin vaiheita, ohjeita liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yritystoimintaan ...
 • Kuvia, joita en haluaisi muiden näkevän 

  Salmela, Sanni (2019)
  Tässä opinnäytetyössä kerron omasta lopputyöprosessistani, siihen liittyvistä pohdin-noista ja tunnetiloista, sekä teknillisistä haasteista ja onnistumisista. Alussa kerron kahden kuvataiteilijan omakuvateoksista, jotka ...
 • Esimiestyön muutosvalmennuksen kehittäminen Yhteensä sata -hankkeelle 

  Sairu, Laura (2019)
  Kehittämistyön aiheena oli Satasoten Yhteensä sata –hankkeen esimiestyön muu-tosvalmennuksen arviointi ja kehittäminen. Toimeksiantaja on julkinen organisaatio, jonka tarkoituksena on toteutuessaan sulauttaa Satakunnan ...
 • Sijoittamisen ohdakkeinen tie 

  Tuomi, Tiina (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä aloittavan piensijoittajan pitäisi ottaa huomioon sijoitustoiminnan alussa. Työn avulla mahdollistettiin osakesijoittajan käyttöön erilaisia keinoja, joiden avulla sijoituspäätöksen ...
 • INTERNET-MARKKINOINNIN VAIKUTUS PIENYRITYKSEN NÄKYVYYTEEN, MYYNTIIN JA KANNATTAVUUTEEN – CASE KUKKA-AITTA 

  Helin, Linda (2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin internet-markkinoinnin vaikutusta case-yrityksen toimintaan. Työllä haluttiin selvittää, onko uusilla digitaalisilla markkinointiväylillä todellista vaikutusta yrityksen näkyvyyden, myyntitulojen ...
 • Markkinakartoituksen tekeminen julkisissa hankinnoissa 

  Aaltonen, Päivi (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten paljon hankintayksiköt tekevät markkinakartoitusta ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Tutkimusmateriaalina käytettiin julkaistuja hankintailmoituksia sekä haastateltiin ...
 • Mainoskatkot ja niiden sisältö Salatut Elämät -ohjelman aikana 

  Jantunen, Hannele (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää: 1) millaisia mainoksia esitetään Salatut Elämät – ohjelman mainoskatkoilla, 2) soveltuvatko ne alaikäisille ja 3) suunnataanko mainoksia erityisesti alaikäisille. Tarkoituksena ...
 • Reklamaatioprosessin kehittäminen – Case Sokos Mylly 

  Rajala, Essi (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia reklamaatioprosessia kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyön kohdeorganisaationa toimi Sokos Myllyssä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten reklamaatioprosessi toimii ja ...
 • 3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita 

  Leino, Mirka; Kortelainen, Joonas; Lehtinen, Tommi; Valo, Pauli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
 • Viisi toimintakertaa Hopearannan päiväryhmässä yksinäisyyden ehkäisyn ja muistin tukena 

  Salo, Matti (2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli Hopearannan vanhainkodin päiväryhmässä toteutettavat 5 toimintakertaa. Halusin tehdä jotakin konkreettista ja tarpeellista Hopearantaan, jota työntekijät voivat käyttää vielä jatkossa. Toimintakerrat ...
 • Piirustusprosessistani 

  den Arend, Vera (2019)
  Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa kerron maisemapiirustussarjani tekemisestä ja avaan aiheideni taustoja. Kirjoitan työskentelyprosessistani työpäiväkirjamaisesti alusta loppuun, sekä analysoin minun tämänhetkistä ...

View more