KoulutusalaKajaanin ammattikorkeakouluMajoitus- ja ravitsemisala

  • Aasialaisen ruoan merkitys kainuulaiselle ravintola-asiakkaalle 

   Kuittinen, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Aasialainen ruoka tuli Suomeen 1950-luvulla ja on kasvattanut suosiotaan siitä lähtien. Se on liitetty usein myös ruokatrendeihin. Suomalaiset pitävät etenkin thaimaalaisesta keittiöstä; ja muun muassa japanilainen sushi ...
  • Afrikkaviikko Antell Catering Oy:ssä 

   Bask, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ruokapalvelualalla erilaisten teemaviikkojen toteuttaminen on keino tarjota asiakkaille ainutkertaisia elämyksiä ja tuoda vaihtelua normaaliin arkiruokailuun. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Afrikka-aiheinen ...
  • Alkavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Hartikka, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Yritystä perustettaessa keskeisessä asemassa on liiketoimintasuunnitelma. Tämän opinnäytetyön teoriaosassa perehdytään liiketoimintasuunnitelmaan ja sen eri osa-alueisiin. Empiirisessä osassa on mietitty perustettavan ...
  • Aloittavan kahvilan liiketoimintasuunnitelma 

   Karjalainen, Essi; Majava, Emmi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma uudelle, aloittavalle kahvilayritykselle. Kahvila on tarkoitus perustaa Kajaanin keskustan läheisyyteen. Yrityksen liikeidea on selkeä ja yksinkertainen: ...
  • Ankanliha - tulevaisuuden tuote : Kuluttajien käsityksiä ankanlihasta ja toiveita tuotetarjonnan kehittämiseksi 

   Hartikainen, Hannu; Sepänheimo, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lihatuotteiden ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä sekä käsityksiä ankanlihasta ja toiveita ankanlihan tuotetarjonnan kehittämiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä ja ...
  • Anniskelun palvelukäsikirja Kaukametsän tilausravintoloille 

   Tervo, Jukka-Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Kaukametsän ravintolat on Kajaanin Mamselliin kuuluva ravintolayksikkö, joka toimii pääsääntöisesti tilausravintolana. Kajaanin Mamsellin laatiman Laatukäsikirjan mukaan jokaisen Mamsellin omistaman ravintolan on ...
  • Anniskeluravintolan omavalvonta : Omavalvontasuunnitelman kehittäminen ravintola Mont2:een 

   Kangas, Elisi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Omavalvonta on ollut toiminnan harjoittajan velvollisuus vuodesta 1995 lähtien, jolloin omavalvonnasta tuli lakisääteinen. Uusi elintarvikelaki astui voimaan maaliskuun 2006 alusta ja siinä tarkennetaan, että jokainen ...
  • Arkihuolesi kaikki heitä-tutkimus pikkujoulujen vietosta 

   Partanen, Leila (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia pikkujoulujen viettoa ravintolapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Ennen joulua vietettävät pikkujoulut ovat olleet vuosia merkittävä sesonki ravitsemisalalle. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Kahvila Porinalle 

   Risberg, Fredrik (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Kahvila Porinan asiakkaiden asiakastyytyväisyys niin palvelusta, tuotevalikoimasta, näkyvyydestä kuin viihtyvyydestä. Pääasiallisena tavoitteena oli kerätä asiakkailta mielipiteitä ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Ravintola Rosson lounasasiakkaille 

   Rimpiläinen, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kajaanin Rosson lounastuotteiden ja –palvelun asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus oli tarpeellinen, koska tällaista selvitystä ravintolan lounasasiakkaiden tyytyväisyydestä ei ole ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Kajaanin Coffee Houseen 

   Pelkonen, Kreeta; Juntunen, Marjo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme aiheena oli tehdä asiakastyytyväisyystutkimus Kajaanin Coffee Houseen. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä kahvilan tuotteisiin, palveluihin ja palveluympäristöön. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Night Valjuksessa 

   Lindström, Teresa; Tuovinen, Hannele (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyömme on asiakastyytyväisyystutkimus Night Valjukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys yökerhon palveluihin ja tuotteisiin sekä heidän mielipidettään ravintolan yleisilmeestä. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus ravintola Delissä 

   Mehtonen, Heli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Minun opinnäytetyöni on asiakastyytyväisyystutkimus kuopiolaiseen ravintola Deliin. Tavoitteena oli selvittää mihin asioihin asiakkaat ovat tyytyväisiä ja mihin ei. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää onko palvelussa ...
  • Blogi korkeakouluopiskelijoiden omaehtoisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

   Palonen, Essi (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on korkeakouluopiskelijoiden omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen tukeminen. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen kehittämistehtävänä oli luoda opiskelijoille vertaistukea ja tietoa antava ...
  • Café Picnicin asiakastyytyväisyystutkimus 

   Ojalehto, Hanna-Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kajaanissa uuden, syksyllä 2004 avatun Café Picnic ravintolan asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana oli selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat Café Picnicin tuotteisiin, ...
  • Elintarvikelaadun seuranta teollisuudessa : aistinvaraisen arvioinnin kehittäminen Puolustusvoimissa 

   Jaara, Liisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Aistinvarainen mittausjärjestelmä voi tarjota elintarvikehankinta- ja tuotantoprosessiin apuvälineen laadun ja kannattavuuden kehittämiseen. Tutkimustehtävänä oli selvittää, mihin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota ...
  • Elämyksellisyys keskiaikaisissa tapahtumissa Suomessa 

   Heikkinen, Seija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Keskiaikateema on noussut esiin viime vuosikymmeninä ja siihen liittyviä tapahtumia järjestetään useita. Myös elämyksellisten ohjelmien järjestäminen on lisääntynyt. Tarvitaan yhä enemmän tietoa elämysten tuottamisesta sekä ...
  • Elämyspalvelun tuotteistaminen Alman Kammarissa 

   Manninen, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Alman Kammari Oy.Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Alman Kammarin tarjoomaa tuotteistamalla yrityksen käyttöön uusi elämyksellinen ohjelmapalvelu. Työn taustalla on toimeksiantajan ...
  • Erityisruokavalio-opas LUMA-keskus Majakan keittiölle 

   Syvävirta, Jaana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Erityisruokavalioasiakkaita on runsaasti tänä päivänä ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen yhä yksilöllisemmin asettaa haasteita ruokapalvelulle. Erityisruokavalioiden toteuttamiseen tarvitaan ammattitaitoinen henkilökunta ...
  • Erityisruokavalio-oppaan kehittäminen Kajaanin Mamsellille 

   Myllymäki, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Erityisruokavalioasiakkaiden määrä ruokapalveluiden käyttäjinä tänä päivänä on suuri ja ruokapalvelut muuttuvat yhä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakkaiden tarpeiden huomiointi nousee yhä tärkeämmäksi ruokapalveluiden ...