KoulutusalaOpinnäytetyötMatkailu

  • 50 päivää autolla Euroopassa : suunnittelu ja toteutus 

   Voutilainen, Hanna-Leena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee seitsemän viikon mittaisen automatkan suunnittelua ja toteutusta Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Työni toimeksiantajana toimi Autoliitto, joka kerää parhaillaan matkailijoilta saamiaan ...
  • 700 pulloa samppanjaa ja muita kertomuksia : Aulangon tarinat markkinointiviestinnän välineinä 

   Koivuranta, Päivi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee Aulangon matkailualueen markkinointia tarinoiden avulla. Tarinoiden tarkoitus on ilmentää paikan henkeä ja alueen yritysverkoston kohteelle luomaa brändiä sekä vahvistaa asiakkaan ...
  • Airpro Oy:n työntekijöiden työtyytyväisyys : Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemat 

   Kuukka, Minni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää Airpro Oy Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemien työntekijöiden työtyytyväisyys kesällä 2013. Työtyytyväisyyttä olen tutkinut työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksesta olen rajannut ...
  • Aistielämysten metsä - hyvinvointimatkailutuotteen suunnittelu 

   Lautala, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   "Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella Nastolassa toimivalle Elämystalli Aventurolle hyvinvointimatkailutuote, joka tukee ja lisää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuote on suunniteltu aistielämykselliseksi, ...
  • Alkoholiverotuksen muutos ja sen vaikutus yökerhossa 

   Rauvala, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee alkoholiveron muutosta ja sen vaikutusta väkevien alkoholijuomien myyntiin Lahden Nightclub Divassa. Opinnäytetyössä on teoriaosuus ja tutkimusosuus. Teoriaosuudessa kerron alkoholilainsäädännöstä ...
  • Ammattina tonttu : elämyksellisen joulutuotteen tuottaminen 

   Kuokka, Tiia; Laaksonen, Tanja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Levin Safareiden tonttuhenkilöstölle käsikirja, joka sisältää kaiken informaation, jota henkilö tarvitsee onnistuakseen tontun työssään. Käsikirja tehdään, jotta ...
  • Aromi-järjestelmä sairaalan ruokatuotannon tukena: potilasruoan tilaus- ja tuotantoprosessit Ravioli Meilahdessa 

   Huotari, Pasi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tarkastella, miten Aromi-ravintotietokanta-ohjelma ja siihen liittyvät WebMysli- sekä Eväs-ohjelmat ovat vaikuttaneet ruokatuotannon prosessien hallintaan ja suunnitteluun, esimiestyön ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelupolulla : case: RAY:n Pelaamot 

   Forsell, Satu; Juutilainen, Emmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakaskokemuksen kehittämistä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Raha-automaattiyhdistys. Opiskelijoiden oli tarkoitus havainnointimenetelmän avulla selvittää, miten RAY:n asiakaspalvelupolku ...
  • Asiakasmarkkinat haltuun 

   Niinimäki, Heli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   "Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen asiakkuudenhallintaan liittyviä asioita, joilla voidaan parantaa asiakasuskollisuutta. Työ on tehty yrittäjältä saadun toimeksiannon perusteella. Toimeksiantajayritys on Vaellustalli ...
  • Asiakasnäkökulmaa tapahtumajärjestämiseen : case: Lahden alueen keikkapaikkojen kartoitus 

   Kuronen, Kimmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Lahden alueen keikkapaikkoja ja kerätä niistä yksityiskohtaista tietoa toimeksiantajaa, Lahen elävän musiikin yhdistys ry:tä, varten. Yhtenä pääteemana tutkimuksessa toimii ...
  • Asiakaspalvelu osana yrityksen palvelukulttuuria : Case Robert's Coffee Netcup 

   Sipilä, Sarianne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Zeberas Oy:n kanssa, joka omistaa Roberts Coffee Netcup -kahvilan Helsingin keskustan Stockmann tavaratalossa, ja jonka kahvilapäällikkönä olen toiminut elokuusta 2015 alkaen. Opi ...
  • Asiakaspalvelun ABC : Case: Vapaaehtoiset Lahti 2017 MM-kisoissa 

   Aalto, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tarkasteli asiakaspalvelussa toimimista asiakkaan ja asiakaspalvelun työntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyössä työstetty materiaali on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi Lahti ...
  • Asiakasrekisterin perustaminen uudessa yrityksessä 

   Rigopoulos, Kati (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee aloittavan yrityksen asiakasrekisteriä, sen keräämiseen, tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyössä pohditaan, miksi yrityksen kannattaa panostaa asiakasrekisteriin ...
  • Asiakastiedon lisääminen tapahtumatuotannossa palvelumuotoilua hyödyntäen : case: Kulttuuritehdas Korjaamo 

   Järvinen, Venla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on lisätä toimeksiantajayrityksen asiakastietoa palvelumuotoilua hyödyntäen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kulttuuritehdas Korjaamo, joka monipuolisena tapahtumatalona ...
  • Asiakastyytyväisyyden ja markkinointiviestinnän toimivuuden mittaaminen : case: Sellosalin kävijätutkimus ja asiakasprofiili 

   Pyylampi, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Sellosalin kävijätutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda kuva kävijäprofiilista ja asiakastyytyväisyydestä sekä kartoittaa markkinointiviestinnän ...
  • Asiakastyytyväisyys : ABC Renkomäki 

   Niitlahti, Mirka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on asiakastyytyväisyystutkimus ABC Renkomäkeen ja tablet-pohjaisen kyselyn koekäyttö. Aineiston keruu suoritettiin syksyllä 2015 asiakkaan käynnin jälkeen tabletella. Tärkeänä tässä kyselyssä ...
  • Asiakastyytyväisyys e-urheilutapahtumassa: Case: Skynett Langames 25 

   Katajisto, Jiri; Kauhanen, Patrik (2019)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Skynett Langames 25 -tapahtumassa. Tapahtuma järjestettiin 1.11-3.11. ensimmäistä kertaa Holiday Club Saimaan tiloissa. Kyselyssä selvitimme, miten ...
  • Asiakastyytyväisyys ja uusasiakashankinta 

   Joensuu, Hanne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakastyytyväisyyttä ja asiakkuudenhallintaa sekä suomalaisten kylpylöiden asiakkaita ja palveluita. Niitä valotetaan Lappajärvellä sijaitsevan toimeksiantajan Kylpylä Kivitipun avulla. ...
  • Asiakastyytyväisyys koskenlaskuretkellä : case: Seikkailuviikari Oy 

   Puolakka, Pauliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyyden tutkiminen Seikkailuviikari Oy:n koskenlaskuretkillä. Tarkoituksena on selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat Seikkailuviikari Oy:n tarjoamiin ...
  • Asiakastyytyväisyys Lappeenrannan kylpylässä 

   Harjukari, Nea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Lappeenrannan Kylpylään ja sen tarjoamiin palveluihin. Haluttiin myös saada selville kuinka asi-akkaat haluaisivat kylpylän palveluja ja toimintaa kehitettävän. ...