Open Repository Theseus - the theses and publications of the Universities of Applied Sciences on the Internet

Theseus is a service provided by Arene ry - the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences. Theseus gives you online access to theses and publications from Finnish Universities of Applied Sciences. You can read and utilize entire theses and publications in your own research and development work - or just get acquainted with those.

You can browse material by clicking on the ‘Browse material’ heading in the right-hand menu. If you wish to save your thesis or publication, proceed to Submission page.

 • Palvelutalo Keinupuistokeskuksen asukkaan ja hänen omaisen kokemuksia etäläsnäolosta 

  Myllymäki, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalista toimintakykyisyyttä osoittavat osallistuminen ja aktiivinen toiminta eli kuinka yksilö osallistuu erilaisiin yhteisön ja yhteiskunnan tilanteisiin. Yksi keino lisätä toimintakykyisyyttä ja ehkäistä sosiaalista ...
 • Kotihoitoyksikkö Kunto-Pakarin toiminnan kehittäminen 

  Suuniittu, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää Punkalaitumella sijaitsevan Kunto-Pakarin toimintaa asiakkaiden kotona asumista sekä omaisten ja omaishoitajien jaksamista tukevammaksi. Kunto-Pakari on kotihoidon yksikkö, jonka ...
 • OPISKELIJOIDEN ÄLYLAITTEIDEN KÄYTTÖTOTTUMUKSET OPISKELUSSA 

  Enberg, Jouko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sosionomiopiskelijoiden älylaitteiden käyttötottumuksia opiskelun aikana, sekä kuinka älylaitteet mahdollistavat opiskelun ja miten älylaitteilla opiskelu koetaan. Tavoitteena oli ...
 • Ottelutapahtuman kehittäminen : Case Valkeakosken Haka 

  Haataja, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantajana on Valkeakosken Haka, joka on Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, Ykkösessä, pelaava jalkapalloseura. Haka tunnetaan eräänä Suomen perinteikkäimmistä sekä menestyneimmistä jalkapalloseuroista. ...
 • Kirjaamisen nykytila ja kehittäminen Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy:ssä 

  Karjamäki, Anniina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli tutkijan kiinnostus valtakunnallisesti ajankohtai-seen sosiaalialan kirjaamisen käytäntöjen uudistamiseen ja yhtenäistämiseen asiakastyön laadun parantamiseksi. Opinnäytetyössä tutkittiin, ...
 • Eloa ja iloa Vuollekodilla- tapahtuma : Toiminnallinen opinnäytetyö 

  Sinkko, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallinen tapahtuma järjestettiin 25. elokuuta 2017 palvelutalo Vuollekodissa. Tapahtuman suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi opinnäytetyön tekijä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivän sisältöä ...
 • Lastentarhanopettajan tunneälytaidot osana päiväkodin myönteistä tunneilmapiiriä 

  Laukkonen, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on varhaiskasvatuskasvatustyössä kohtaamistaan tunteista, tunteiden esiin tuomisesta sekä työssä tarvittavista tunneälytaidoista. ...

View more