Open Repository Theseus - the theses and publications of the Universities of Applied Sciences on the Internet

Theseus is a service provided by Arene ry - the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences. Theseus gives you online access to theses and publications from Finnish Universities of Applied Sciences. You can read and utilize entire theses and publications in your own research and development work - or just get acquainted with those.

You can browse material by clicking on the ‘Browse material’ heading in the right-hand menu. If you wish to save your thesis or publication, proceed to Submission page.

 • Loruilevia eläimiä ja koskettavia hetkiä : Toiminnallinen lorupaketti varhaiskasvatuksen henkilöstölle 

  Jakala, Taru (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tuottaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle toiminnallinen lorupaketti, jossa yhdistyvät lorut ja myönteinen kosketus. Lorupaketin tarkoitus oli antaa yhteistyöpäiväkodin työntekijöille tietoon ...
 • Innostusta verkkotyöskentelyyn 

  Anitra, Arkko-Saukkonen; Panu, Huczkowski; Heidi, Jaakola; Päivi, Jauhola; Anne, Kaisanlahti; Lauri, Kantola; Lahja, Karjalainen; Joonas, Koivumaa; Kati, Koivunen; Outi, Kähkönen; Pirjo, Könni; Tauno, Ljetoff; Joanna, Meller; Minttu, Merivirta; Anja, Mikkola; Ari, Pikkarainen; Panu, Pohjola; Anu, Pruikkonen; Päivi, Rasi; Annette, Sjöman; Anu, Suopanki; Riitta, Tammenoksa; Pia, Turunen; Hanna, Vuojärvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Innostusta verkkotyöskentelyyn -julkaisu tarjoaa opettajalle ideoita uudenlaisiin opetusratkaisuihin oppilaitoksesta riippumatta. Julkaisu sisältää 25 erilaista kuvausta siitä, kuinka opettajat ovat rakentaneet kokonaisen ...
 • The answer is project-studies! : Learning integration with research and development projects 

  Juvonen, Sanna (International Academy of Technology, Education and Development, 2018)
  Research and development (R&D) projects offer a unique study platform for students in higher education. At their best, higher education studies can be implemented in projects in a way that combines practice-oriented tasks ...
 • Askel kohti alustaliiketoimintaa 

  Jaakkola, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tutkia, millaisin eri keinoin pystytään palvelemaan asiakasta paremmin ja millaisia mahdollisuuksia uusien palvelujen kehittäminen tuo yrityksen liiketoimintaan. Päätavoitteena on tutkia, ...
 • Kohti sosiaalisesti taitavampaa elämää : mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalisten taitojen vahvistaminen pelillisin keinoin 

  Klaar, Tanja; Hirn, Karissa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sosiaalisia taitoja vahvistava peli mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Peli on suunniteltu hyödynnettäväksi kuntouttavassa ...
 • Kiitos kokemuksesta : mielenterveyskuntoutujat vertaistensa tukena 

  Hagman, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kyseessä on laadullinen tutkimus siitä, miten vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus auttavat mielenterveyskuntoutujia pärjäämään sosiaalisen haasteensa kanssa. Työtä tehdessä on haastateltu 4 (neljää) kokemusasiantuntijaa, ...
 • Vuorovaikutus- ja leikkitaitojen vahvistaminen monikielisten lasten kielen kehityksen tukena 

  Pietilä, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka vuorovaikutus- ja leikkitaitojen vahvistamisella voidaan tukea monikielisten lasten suomen kielen kehitystä. Monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat jatkuvasti kasvavaa ...

View more