Open Repository Theseus - the theses and publications of the Universities of Applied Sciences on the Internet

Theseus is a service provided by Arene ry - the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences. Theseus gives you online access to theses and publications from Finnish Universities of Applied Sciences. You can read and utilize entire theses and publications in your own research and development work - or just get acquainted with those.

You can browse material by clicking on the ‘Browse material’ heading in the right-hand menu. If you wish to save your thesis or publication, proceed to Submission page.

 • Tutkimustuloksia jääpalojen hygieenisestä laadusta 

  Pasanen, Leena; Pasto, Matti-Pekka; Salo, Johanna (Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy, 2017)
 • Hybridisovelluksen ja oppimispelin toteutus mobiilialustoille 

  Törmänen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sähköinen kasvistosovellus hybridimobiilisovelluksen muodossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sanoma Pro. Toimeksiantaja määritteli sovellusta kohtaan etukäteen ...
 • IV-koneiden vertailu ja energiansäästö 

  Moilanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin IV-koneita joiden tuloilmamäärä on 2 m3/s, eli aivan pienimmät koneet eivät olleet tarkastelunkohteena. Tavoitteena oli saada vertailutietoa erityyppisten koneiden energiatehokkuudesta, ...
 • Karttakomponentin suunnittelu ja toteutus Wuudis-palveluun 

  1, onula00 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan karttakomponentti mikkeliläisen MHG Systems Oy:n Wuudis-palveluun. Opinnäytetyö käsittelee karttakomponentin käyttöliittymän ja sen lähdekoodin toteutusta ja suunnittelua ...
 • Kuopion kauppatorin kehittäminen asiakasnäkökulmasta : Kuopion tori 200 vuotta 

  Mustonen, Sini-Tuulia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kauppatori täyttää vuonna 2018 200 vuotta. Tässä opinnäytetyössä selvitetään mitä kuopiolaiset ja ulko-paikkakuntalaiset, torin asiakkaat haluaisivat torille, kuinka tyytyväisiä he ovat torin palveluihin ja kuntoon. ...
 • Näyttöön perustuva palliatiivisen hoidon opas Inarin kunnan hoitoyksiköihin 

  Kaisanlahti, Anne; Nykänen, Outi; Temisevä, Marika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia opas palliatiivisen hoidon käytäntöihin Inarin kunnan eri hoitoyksiköihin. Työmme tavoitteena oli yhte-näistää ja kehittää palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireenmukaista ...
 • SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIESTYÖSSÄ : Case: ABB Motors and Generators Vaasa 

  Niskanen, Saija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi esimiestyössä. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii ABB Motors and Generators Vaasan yksikkö. ...

View more