Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden instrumenttiopetuksen haasteet 

  Koirikivi, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkielma käsittelee maahanmuuttajataustaisten oppilaiden soitonopetusta. Työn taustana on oma henkilökohtainen kiinnostukseni aihealuetta kohtaan. Maahanmuutosta on käyty viime vuosina runsaasti keskustelua. ...
 • Yhdistetyn viestinnän mahdollisuuksista PK-yrityksen palvelumuotoilussa 

  Katainen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yhdistetty viestinä on viime vuosien aikana noussut vahvaan asemaan yritysten käyttämissä viestintäratkaisuissa. Puheen, pikaviestinnän ja sisällön jakamisen keskittyminen useissa tapauksissa yhteen laitteeseen antaa uusia ...
 • How does value creation manifests itself in the nexus of sport and business? : a systematic review of literature 

  Jalonen, Harri; Tuominen, Sasu; Ryömä, Arto; Haltia, Jaakko; Nenonen, Juho; Kuikka, Anna (Scientific Research Publishing, Inc., 2018)
  Sport is a widely used as a vehicle for promoting business. Global brands invest tens of millions of euros in high performance athletes, top teams, and popular sporting events. Studies have also shown the potentiality of ...
 • Tuotantolaitteen suunnittelu 

  Hytönen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tuotteen suunnitelumenetelmiä intuitiivisesta suunnittelusta systemaattiseen suunnitteluun. Opinnäytetyössä käytetään standardin VDI 2222 määräämiä menetelmiä tuotesuunnittelussa. ...
 • Tampereen luontopolkujen kehittäminen 

  Kuusela, Karri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen nykyiset luontopolut on toteutettu 2000-luvun alkuvuosina. Tarve polkujen nykykunnon ja kehitysmahdollisuuksien selvittämiseen antoi pohjan tälle opinnäytetyölle, jonka tilaajana on Tampereen kaupungin ...
 • Aivot, luovuus ja innovatiivisuus 

  Heinonen, Jarmo (Elintarviketieteiden seura, 2014)
  Yksi vanhimmista neurotutkimuksen keskusteluaiheista on henkisten kykyjen paikallistaminen aivoista. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että korkeimman älyllisen ajattelun alueet levittäytyvät useaan kohtaan aivoja ja ovat ...
 • Ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva Robert Bosch Oy:ssä 

  Hartonen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää toimeksiantajan, Robert Bosch Oy:n, sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan tila. Sen lisäksi haluttiin selvittää, ovatko ne linjassa toistensa kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena ...

Näytä lisää