Theseus

Theseus - yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer

Theseus är en tjänst som upprätthålls av Arene rf, rådet för yrkeshögskolornas rektorer. Via Theseus kan du läsa examensarbeten och nätpublikationer från yrkeshögskolorna i Finland i sin helhet. Du kan också exempelvis dra nytta av dem i din egen forskning eller i ditt utvecklingsarbete.

Du kan bläddra bland publikationerna via rubriken Bläddra i Theseus i den högra menyn. Om du vill registrera ditt examensarbete eller din publikation, ska du använda registreringssidan.

 • Myynnin sisäisten työkalujen kehittäminen 

  Vaahtera, Niina (2023)
  Yhteisöllisten työtilojen kasvu on nousussa Suomessa. Niiden tarve on lisääntynyt etä – ja hybridityön lisääntyessä. Toimistojen käyttöaste vähenee ja organisaatiot siirtyvät käyttämään yhteisöllisten työtilojen käyttöä. ...
 • Teknisenä asiantuntijana asiakaspalvelussa 

  Lindberg, Teemu (2023)
  Kyseessä on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, joka kuvaa kotimaisen kaupan alalla toimivan ja verkkokauppaan erikoistuneen yrityksen asiakaspalvelussa työskentelevän teknisen asiantuntijan päivittäistä työskentelyä ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Amazon QnABotin käyttöönotto ja käyttäjätestaus kahdella eri keskustelutyylillä toteutettuna 

  Kumila, Kristiina (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa käyttöön kaksi toisistaan keskustelutyyleiltään ja rakenteiltaan eroavaa chatbottia, kerätä tietoa QnABotin käyttöönotosta, kasvattaa opinnäytetyön tekijän tietotaitoa AWS:n palveluista ...
 • Reskontranhoitajana leasing-yhtiössä 

  Valli, Visa (2023)
  Tässä opinnäytetyössä keskitytään kirjoittajan tehtäviin leasing-yrityksen reskontranhoitajana. Hänen työnimikkeensä on Assistant Controller. Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamuodossa, ja sen tarkoitus on dokumentoida ...
 • Pilvipalveluiden hyödynnettävyys liiketoiminnassa – nykytila ja tulevaisuus 

  Kuosmanen, Satu (2023)
  Pilvipalvelut ja niiden hyödynnettävyys liiketoiminnassa valikoituivat opinnäytetyön aiheeksi. Tutkimuksessa selvitettiin nykyisiä pilvipalveluita ja niiden käyttöä organisaatioissa sekä luotiin katsaus tulevaisuuden ...
 • Kasvumarkkinoinnin suunnitelma media-alan yritykselle 

  Ahonen, Pietari (2023)
  Yritys voi hakea kasvua laajentamalla sen olemassa olevaa markkinaosuutta tai murtautumalla uusille markkinoille. Uudet markkinat tarkoittavat usein uusien kohderyhmien tavoittelua, jolloin yritykset tarvitsevat ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Lähijohtaja työntekijän tukena merkityksellisyyden kokemisessa 

  Gürbüz, Mari (2023)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lähijohtaja voi tukea työntekijää kokemaan merkityksellisyyttä työssään. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lähijohtajien työn tukena. Tutkimuksen tietoperustassa ...

Mera