OBS! Serviceavbrott i Theseus 22.2.–12.3.2019. Under denna tid kan du söka material i Theseus (Theseus.fi), men det går inte att registrera examensarbeten eller publikationer (submissions.theseus.fi).

Theseus - yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer

Theseus är en tjänst som upprätthålls av Arene rf, rådet för yrkeshögskolornas rektorer. Via Theseus kan du läsa examensarbeten och nätpublikationer från yrkeshögskolorna i Finland i sin helhet. Du kan också exempelvis dra nytta av dem i din egen forskning eller i ditt utvecklingsarbete.

Du kan bläddra bland publikationerna via rubriken Bläddra i Theseus i den högra menyn. Om du vill registrera ditt examensarbete eller din publikation, ska du använda registreringssidan.

Näytä lisää